Het Ministerie van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat het 2,26 GW aan PV-projecten heeft voorgeselecteerd voor de 2022-ronde van het SDE++-programma (Stimulering Duurzame Energieproductie) voor grootschalige zonne- en duurzame energieprojecten. Ongeveer 90% van de toegewezen capaciteit tot nu toe is zonne-energie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de rijksdienst die het SDE++-programma beheert, heeft 2.052 voorstellen voor duurzame energieprojecten met een vermogen van 2.344 MW gehonoreerd. Van deze projecten zijn er 1.944 voor PV-installaties op het dak met een capaciteit van 1.275 MW, terwijl 77 betrekking hebben op 955 MW aan op de grond gemonteerde zonne-energie. Nog eens 20 drijvende zonnepanelen van 20 MW, plus voorstellen voor windenergie van 75 MW.

“Ontwikkelaars kunnen in deze ronde maximaal 37,5 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land aanvragen voor zon-pv en wind”, aldus RVO.Dit productieplafond is niet bereikt.

Het budget voor het SDE++-programma 2022 is € 13 miljard ($ 13,5 miljard), het hoogste bedrag voor het programma tot nu toe. Het programma adopteerde ook aan hernieuwbare energiebronnen gekoppeld groen Voor het eerst waterstofvoorstellen, evenals industriële elektrificatieprojecten op basis van hybride glazen reactoren. Daarnaast waren er drie projecten om 42 MW waterstofelektrolyzers te bouwen.

In de laatste ronde van het project is de Nederlandse overheid geselecteerd 3.426 PV-projecten met een vermogen van 3.535 MW. Volgens een nieuw rapport bereikt Nederland in 2050 tussen de 38 GW en 125 GW aan totale geïnstalleerde zonne-energie. Nedbeheer Nederland. Eind december is het land Cumulatief geïnstalleerd zonnevermogen bereikte 14,3 GW.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden hergebruikt. Als u met ons wilt samenwerken en een deel van onze inhoud wilt hergebruiken, neem dan contact op met: [email protected].