June 17, 2024

Opening van MARIN's Seven Oceans Simulator center (SOSc) in Nederland in mei 2024

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander van Nederland opent dinsdagochtend 28 mei in Wageningen het Seven Oceans Simulator Center (SOSc) van MARIN, het Nederlandse oceanografisch onderzoeksinstituut. Met de nieuwe onderzoeksfaciliteiten wil MARIN een bijdrage leveren aan een schone, slimme en veilige scheepvaart en het duurzame gebruik van de oceaan, aldus het bedrijf in een persbericht.

De inhuldiging vindt plaats in het Shallow Water Basin, een van MARIN's testfaciliteiten voor scheepsmodellen. Experts van het Instituut voor Maritiem Onderzoek, de Kustwacht, Search & Rescue Agency KNRM en maritieme dienstverleners vertellen over scheepsveiligheid, werken in drukke zeeën en het betrekken van de arbeidskrachten bij het ontwerp van nieuwe schepen. Na de inhuldiging krijgt de Koning een rondleiding door SOSc, waar MARIN in grote bolvormige en bewegende simulatoren de ‘zee van de toekomst’ simuleert: een emissievrij schip van de toekomst aangedreven door waterstof- en windaandrijving, een onderhoudskraan en onderwaterdrones en een nieuwe KNRM-reddingsboot voor offshore windturbines Tenslotte zal de Koning spreken met betrokkenen bij de ontwikkeling en exploitatie van het simulatorcentrum en de partners van MARIN uit de maritieme sector.

Ook worden nieuwe simulatoren ingezet voor onderzoek naar de inzet van virtual reality-technieken en het volgen van onbemande schepen. Naarmate containerschepen groter worden, het zeeverkeer toeneemt en weerpatronen onvoorspelbaarder worden, kunnen bemanningen in een simulatorcentrum trainen voor maritieme operaties. Alle simulatoren kunnen aan elkaar worden gekoppeld om situaties te simuleren waarbij meerdere schepen in ruige omstandigheden op zee opereren. MARIN gebruikt oceanografisch en hydrodynamisch onderzoek om schepen, platforms, windparken en havens te verbeteren en werkt aan innovaties om duurzame energie-, voedsel- en grondstoffenwinning op zee te realiseren. Koning Willem-Alexander, destijds Prins van Oranje, opende in 2001 het zeewaarnemings- en manoeuvreerbekken MARIN.

SOSc-kerncompetenties

  • Verbetert de oceaanoperaties door betere modellering van de hydrodynamica.
  • Voorspelling van de hydrodynamica, inclusief alle interacties tussen schepen, mariene constructies en de omgeving.
  • De nieuwste visualisatie-, virtualisatie- en motion cueing-technieken.
  • Nauwkeurige observatie van gedrag en interacties tussen operators.
  • Meting en feedback over de prestaties en werklast van operators.
  • Een onderzoeksplatform voor nieuwe besturingstechnieken en mens-machine-interfaces om het situationeel bewustzijn tijdens de operatie te verbeteren.
  • Alle simulatoren kunnen worden gekoppeld om operaties met meerdere schepen en multitools realistisch te simuleren.