December 3, 2023

Gemini stopt met cryptodiensten in Nederland vanwege regeldruk

Gemini stopt met cryptodiensten in Nederland vanwege regeldruk

Foto door Gemini Crypto Exchange Spaarvarken Op die dag Ontsplashen

Crypto-regulering in Nederland leidde ertoe dat Gemini zijn diensten in het land stopte. In een e-mail die vandaag naar gebruikers is verzonden, heeft de beurs aangekondigd dat zij vanaf 17 november 2023 zal stoppen met het aanbieden van haar diensten.

Deze actie wordt ondernomen naar aanleiding van de opgelegde voorwaarden van De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse centrale bank. De aankondiging stopt eerder dit jaar de activiteiten van verschillende cryptoplatforms, waaronder Binance, in het land.

Gemini’s plan in lijn met MiCa en toekomstperspectief

Gemini verbrak de banden met de Nederlandse markt echter niet volledig. In de e-mail werd duidelijk dat het bedrijf kijkt naar de naleving van de Crypto-Assets Regulation (MiCa)-markten, een reeks crypto-regelgeving in de EU. Zodra ze dit hebben bereikt, zijn ze van plan de activiteiten in Nederland te hervatten.

“Gemini blijft zich inzetten voor de samenwerking met toezichthouders over de hele wereld”, aldus de e-mail.

Voor Nederlandse Gemini-gebruikers is de directe zorg de veilige overdracht van hun fiat- en crypto-activa. De beurs heeft aanbevolen activa over te dragen aan Bitwao, een lokale beurs geregistreerd bij TNB. Om de overgang voor gebruikers zo soepel mogelijk te laten verlopen, ziet Gemini af van alle handelskosten die verband houden met het retourneren of ruilen van activa, zo staat ook in de e-mail.

Deze ontwikkeling volgt op de voet het vertrek van Binance uit Nederland in juli 2023. Binance is er niet in geslaagd een Virtual Asset Service Provider (VASP)-licentie te verkrijgen van de DNB, die naleving van de anti-witwasrichtlijnen (AML) zou garanderen.

als gevolg daarvan, Nederlandse ingezetenen mochten hun geld niet opnemen bij financiersVolgens het uitwisselingsrapport.

Regelgevend toezicht in Nederland

Het besluit van Gemini weerspiegelt een bredere trend van verscherping van de crypto-regelgeving in Nederland en de EU. De beperkingen van DNP maken deel uit van de inspanningen van het land om zich aan te sluiten bij MiCa, dat tot doel heeft de cryptoregelgeving in de EU-lidstaten te standaardiseren.

Het vertrek van twee grote beurzen binnen een paar maanden duidt op een strengere handhaving van deze regelgeving, wat gevolgen heeft voor zowel sites als hun gebruikers.

Het besluit van Gemini om Nederland tijdelijk te verlaten zou een precedent kunnen scheppen voor de manier waarop crypto-regulering de industrie in andere EU-landen zal vormgeven. Nu de MiCa-regelgeving van kracht wordt, kunnen ook andere beurzen met uitdagingen worden geconfronteerd bij het garanderen van naleving. Dit zal leiden tot een herevaluatie van de strategieën van cryptoplatforms die in de EU actief zijn.

In het licht van deze ontwikkelingen ligt de taak steeds meer bij regelgevende instanties en cryptoplatforms om een ​​middenweg te vinden die naleving garandeert zonder innovatie te belemmeren.

Nu Nederland een beslissende proeftuin wordt voor de implementatie van MiCa, kunnen de ervaringen van Nederland waardevolle lessen opleveren voor het harmoniseren van het beheer van digitale activa in de hele EU. Met het voorzichtige vertrek van Gemini kan de focus verschuiven naar hoe goed zowel de toezichthouders als de industrie zich aanpassen om de marktdiversiteit te behouden en tegelijkertijd de bescherming van de consument te garanderen.