May 18, 2024

Werkzaamheid en veiligheid van orale immunotherapie bij kinderen van 1 tot 3 jaar met pinda-allergie (de IMPACT Immune Tolerance Network Trial): een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie.

achtergrond

Voor jonge kinderen met een pinda-allergie is het vermijden van het dieet de huidige zorgstandaard. We wilden beoordelen of orale immunotherapie met pinda’s zou kunnen leiden tot desensibilisatie (verhoogde allergische reactiedrempel tijdens de behandeling) of remissie (een toestand van geen respons na het stoppen van immunotherapie) in deze populatie.

Methoden:

We voerden een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie uit in vijf academische medische centra in de Verenigde Staten. In aanmerking komende deelnemers waren kinderen van 12 tot minder dan 48 maanden oud die reageerden op 500 mg of minder pinda-eiwit tijdens een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde voedseluitdaging (DBPCFC). Deelnemers werden willekeurig toegewezen met behulp van een computer, in een toewijzingsverhouding van 2: 1 om orale pinda-immunotherapie of placebo te ontvangen gedurende 134 weken (2000 mg pinda-eiwit per dag), gevolgd door 26 weken vermijding, waarbij deelnemers, onderzoekspersoneel en onderzoekers werden gemaskeerd om de behandelgroep opdracht. . De primaire uitkomstmaat was desensibilisatie aan het einde van de behandeling (week 134) en remissie na vermijding (week 160), als belangrijkste secundaire uitkomstmaat, werd beoordeeld door DBPCFC tot 5000 mg in de intent-to-treat-populatie. Veiligheids- en immunologische parameters werden geëvalueerd in dezelfde populatie. Dit proces is geregistreerd ClinicalTrials.govEn NCT03345160.

de bevindingen

Tussen 13 augustus 2013 en 1 oktober 2015 werden 146 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 39 3 maanden (IQR 30 8–44 7) willekeurig toegewezen aan orale pinda-immunotherapie (96 deelnemers) of placebo (50 deelnemers). In week 134 bereikten 68 (71%, 95% BI 61-80) van de 96 deelnemers die orale pinda-immunotherapie kregen, vergeleken met één (2%, 0-5-11) van de 50 die placebo kregen het primaire resultaat van klaring Gevoeligheid (risico) verschil [RD] 69%, 95% BI 59-79; p < 0 0001). De verdraagbare cumulatieve dosis tijdens week 134 voor DBPCFC was 5005 mg (IQR 3755-5005) voor orale pinda-immunotherapie versus 5 mg (0-105) voor placebo (p < 0 0001). Na vermijding voldeden 20 (21%, 95% BI 13-30) van de 96 deelnemers die orale immunotherapie met pinda's kregen, vergeleken met één (2%, 0 05-11) van de 50 proefpersonen die placebo kregen aan de criteria voor remissie (RD 19%, 95% BI 10-28; p = 0 0021). De toelaatbare cumulatieve dosis gedurende de week was 160 DBPCFC 755 mg (IQR 0-2755) voor orale immunotherapie met pinda's en 0 mg (0-55) voor placebo (p < 0 0001). Een aanzienlijk deel van de deelnemers die orale pinda-immunotherapie kregen en die in week 134 5000 mg DBPCFC hadden gepasseerd, konden de 5000 mg in week 160 niet langer verdragen (p<0,001). De placebo-deelnemer wiens gevoeligheid in week 134 was verminderd, bereikte ook remissie in week 160. In vergelijking met placebo verminderde orale immunotherapie met pinda's IgE en Ara h2, huidpriktest, basofiele celactivering en verhoogde pinda-kwaliteit en h2-specifieke Ara IgG4 in week 134 en 160. Door gebruik te maken van een multivariate regressieanalyse van deelnemers die orale immunotherapie met pinda's kregen, waren jongere leeftijd en lagere baseline IgE-specifieke pinda's voorspellend voor remissie. De meeste deelnemers (98% met orale pinda-immunotherapie tegen 80% met placebo) reageerde op ten minste één dosis orale immunotherapie, meestal mild tot matig en kwam vaker voor bij deelnemers die orale immunotherapie met pinda’s kregen. 35 doses orale immunotherapie met matige symptomen werden behandeld met epinefrine bij 21 deelnemers die orale immunotherapie met pinda’s kregen.

Vertaling

Bij kinderen met pinda-allergie was het starten van orale immunotherapie met pinda’s vóór de leeftijd van 4 jaar geassocieerd met een toename van zowel desensibilisatie als sedatie. Ontwikkeling van remissie geassocieerd met immuunbiomarkers. De resultaten suggereren een kans op een vroege leeftijd voor interventie om remissie van pinda-allergie te induceren.

Financiën

Nationaal Instituut voor Allergie en Infectieziekten, Immune Tolerance Network.