May 21, 2024

Werkloosheid in Nederland daalt tot pre-Kovit niveau

De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald. Volgens statistieken van Nederland (CBS) was de werkloosheid in februari 2020 hetzelfde als voor de uitbraak van het coronavirus. Door het sterke herstel van de coronacrisis is de vraag naar arbeidskrachten groot en is er in diverse sectoren een tekort aan arbeidskrachten.

De werkloosheid onder werknemers daalde tot 2,9 procent. In oktober zaten 277.000 mensen zonder werk. De werkloosheid bedroeg in september nog 3,1 procent.

Dankzij het coronavirus van de overheid is de werkloosheid al geruime tijd laag. Diverse vestigingen die eerder gesloten waren vanwege corona-beperkingen, zijn in de zomermaanden weer geopend. Zo konden meer mensen werken. Vooral jongeren hebben hiervan geprofiteerd.

Het aantal werknemers tussen 15 en 75 jaar is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand gestegen tot 9,2 miljoen, zo meldt het CBS. Naast de werklozen waren er op deze leeftijd 3,7 miljoen werklozen. Ze zijn niet actief op zoek naar werk of direct beschikbaar. De cijfers zijn voor Nederland, dus niet meegerekend als onderdeel van de beroepsbevolking. Hun aantal is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand gedaald.