May 27, 2024

Tractebel en NRG Pallas ondersteunen nucleaire nieuwbouw in Nederland

Tractebel en NRG Pallas ondersteunen nucleaire nieuwbouw in Nederland

Het Belgische Tractebel (onderdeel van het Franse energiebedrijf Engie) en de Nederlandse onderzoeks- en productieorganisatie NRG PALLAS hebben een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend om samen te werken ter ondersteuning van nucleaire nieuwbouw in Nederland. Het MoU werd ondertekend op de Belgische Ambassade in Den Haag in de marge van de Belgisch-Nederlandse Nucleaire Top.

In december 2022 keurde de Nederlandse ministerraad plannen goed voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, elk met een vermogen van 1000-1650 MW, met Porcelle als voorkeurslocatie. Met een versnelde aanpak zei de regering dat de bouw tegen 2035 voltooid zou kunnen zijn, waarna de centrales 9-13% van de totale elektriciteit zouden leveren. Het kabinet heeft zich gecommitteerd aan III+ reactoren, die al operationeel zijn.

“Ik ben er vast van overtuigd dat samenwerking een belangrijk element is bij de uitvoering van zo’n ambitieus project”, zegt Berthold Lieftink, CEO van NRG Pallas. Met onze capaciteiten op het gebied van nucleair advies en onze ervaring als projectmanagementorganisatie creëren Tractebel en NRG Pallas samen een complete set capaciteiten. Van de initiële haalbaarheidsstudie tot contractbeheer en operationele paraatheid, Tractebel en NRG Pallas zijn volledig uitgerust om het ambitieuze project van de Nederlandse overheid te faciliteren.

Denis Dumont, Chief Executive Officer van Tractebel Global Nuclear, zei: “Door onze krachten te bundelen met de grote Nederlandse nucleaire spelers krijgt ons bedrijf de kans om verder bij te dragen aan nucleaire nieuwbouwinitiatieven in het land. Onze multidisciplinaire expertise samenbrengen met de capaciteiten van NRG PALLAS en uitgebreide kennis van de lokale markt, zijn wij goed geplaatst om nieuwe nucleaire projecten in Nederland succesvol op te leveren.Wij geloven dat dat belangrijk zal zijn.

Tractebel en NRG PALLAS zijn uniek gepositioneerd om de nodige nieuwbouwondersteuning te bieden. Trachtebel heeft meer dan 60 jaar ervaring in nucleaire engineering en is de eigenaar van de PALLAS-onderzoeksreactor. Het heeft ook bijgedragen aan de bouw van kerncentrales in Zweden, het VK, Zuid-Afrika en Brazilië.


Op de foto (LR): Joost van den Broek, Directeur Consultancy & Services en Bertholt Leeftink, CEO, NRG PALLAS; Philippe Van Troeye, CEO, en Denis Dumont, Chief Global Nuclear Officer, Tractebel (Met dank aan Tractebel)