May 19, 2024

Nederlandse producenten zijn positiever dan de meeste EU-landen: CBS

Nederlandse producenten zijn positiever dan de meeste EU-landen: CBS

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de stemming onder Nederlandse producenten in februari van dit jaar wederom beter dan de gemiddelde stemming in de hele Europese Unie (EU). Het producentenvertrouwen kende de kleinste daling in Nederland, waar meer dan 15 procent van de fabrikanten aangeeft dat onvoldoende vraag het grootste obstakel is voor hun bedrijfsvoering.

Duitsland was de enige grote handelspartner in de EU met een hoger productievertrouwen dan Nederland. De meest negatieve stemming werd gemeld in België.

Het afgelopen jaar daalde het vertrouwen van Duitse fabrikanten het sterkst, terwijl Nederland de kleinste daling zag.

Het CBS meldde dat de stemming van Nederlandse producenten in februari opnieuw beter was dan de gemiddelde stemming in de EU. Het producentenvertrouwen zag de kleinste daling en meer dan 15 procent van de fabrikanten noemde onvoldoende vraag als een belangrijk obstakel voor het zakendoen. Er werd een evenwichtig effect van optimisten en pessimisten waargenomen in termen van mondiaal concurrentievermogen.

De meeste EU-producenten vinden onvoldoende vraag een groot obstakel in hun bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal (Q1) van 2023 was dit gemiddeld bijna 20 procent van de EU-fabrikanten, vergeleken met 13 procent 12 maanden eerder.

Belgische producenten noemen deze barrière vaak meer dan 40 procent, terwijl Duitse producenten minder dan 14 procent noemen.

Het percentage fabrikanten dat het tekort aan arbeidskrachten als een grote belemmering beschouwt, bleef in dezelfde periode in de EU vrijwel ongewijzigd. In Nederland en Duitsland is het aandeel producenten dat deze beperking ervaart licht gestegen. Nederland scoort in het eerste kwartaal met bijna 28 procent hoger dan het EU-gemiddelde van 19 procent. In Spanje en Italië wordt het tekort aan arbeidskrachten relatief minder gezien als een belangrijk obstakel voor bedrijvigheid.

In het eerste kwartaal van 2023 zagen Europese fabrikanten hun concurrentiepositie op de wereldmarkt verslechteren, meldt CBS in een persbericht. Het saldo was vorig jaar in hetzelfde kwartaal iets minder dan min 2 procent, tegen min 8 procent dit jaar.

Nederland liet een evenwichtig resultaat zien van optimisten en pessimisten als het gaat om de mondiale concurrentiekracht. Alleen in Spanje en Italië zijn producenten positiever dan in Nederland. In Frankrijk, Duitsland en vooral België waren de producenten op dit punt negatiever dan een jaar eerder.

Fibre2Fashion Nieuwsdesk (DS)