February 29, 2024

Rechter beveelt Nederland te stoppen met het leveren van gevechtsvliegtuigonderdelen aan Israël |  Israëls oorlog tegen Gaza Nieuws

Rechter beveelt Nederland te stoppen met het leveren van gevechtsvliegtuigonderdelen aan Israël | Israëls oorlog tegen Gaza Nieuws

De rechtbank constateerde dat er een duidelijk risico bestond dat de onderdelen zouden worden gebruikt bij ‘ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht’.

Een Nederlandse rechtbank heeft de regering bevolen te stoppen met het leveren van onderdelen voor de F-35 straaljagers waarmee Israël de Gazastrook heeft gebombardeerd.

In een uitspraak van het Hof van Beroep werd maandag gezegd dat er een “duidelijk risico” bestond dat door Nederland geëxporteerde onderdelen zouden worden gebruikt bij “ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht”.

De rechtbank oordeelde dat Israël zijn F-35's had kunnen gebruiken bij aanvallen op Gaza, wat tot onaanvaardbare burgerslachtoffers zou hebben geleid. Het verwierp het argument van de Nederlandse regering dat voor de exportvergunning geen nieuwe tests nodig waren.

Amnesty International en Oxfam gingen in beroep tegen de uitspraak van een lagere rechtbank van vorig jaar, waarin hun bewering werd verworpen dat de levering van reserveonderdelen “bijdraagt ​​aan Israëls wijdverbreide en ernstige schendingen van het humanitair recht in Gaza”.

Mensenrechtengroeperingen hebben de regering beschuldigd van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden door de geboorten in stand te houden.

In december heeft de rechtbank de zaak afgewezen. Het zei dat de regering een grotere mate van vrijheid had bij het afwegen van politieke en beleidskwesties over wapenexport.

Demonstranten houden vlaggen vast tijdens een protest buiten een gerechtsgebouw te midden van een rechtszaak door mensenrechtenorganisaties die de Nederlandse regering willen beletten F-35-onderdelen naar Israël te exporteren, Den Haag, Nederland, 12 februari 2024. [Piroschka van de Wouw/Reuters]

Het werd echter verworpen door het Hof van Beroep, dat stelde dat politieke en economische zorgen het duidelijke risico van het overtreden van het oorlogsrecht niet konden verkleinen.

In plaats daarvan beval het hof van beroep de regering om binnen zeven dagen te stoppen met de export van gevechtsvliegtuigonderdelen naar Israël.

“Het valt niet te ontkennen dat er een duidelijk risico bestaat dat de geëxporteerde F-35-onderdelen zullen worden gebruikt in een ernstige schending van het internationaal humanitair recht”, zei rechter Bass Boley in de uitspraak, die op gejuich trok onder velen in de rechtszaal.

Israël heeft herhaaldelijk beschuldigingen van oorlogsmisdaden tijdens zijn militaire operaties ontkend. In januari vroeg het Internationale Gerechtshof Israël echter om te waken voor acties die genocide zouden kunnen vormen.

Het ministerie van Volksgezondheid in de door Hamas geregeerde Gazastrook zei maandag dat tijdens de oorlog minstens 28.340 mensen zijn omgekomen in het belegerde gebied, waaronder 164 in de afgelopen 24 uur.

In totaal zijn 67.984 mensen gewond geraakt sinds het begin van de oorlog op 7 oktober, nadat Hamas bij zijn aanvallen op Israël ongeveer 1.100 mensen had gedood en 240 of meer gevangen had genomen.

De Nederlandse autoriteiten zeiden vorig jaar dat het onduidelijk was of zij de bevoegdheid hadden om de leveringen te verstoren.

Nederland beschikt over verschillende regionale magazijnen van waaruit op verzoek in de VS gemaakte vliegtuigonderdelen naar landen worden gedistribueerd. De Nederlandse vestiging heeft sinds het begin van de oorlog minstens één schip aan Israël geleverd.

Juristen van de regering voerden ook aan dat Israël gemakkelijk elders onderdelen voor zijn F-35's zou kunnen kopen als de Nederlandse fabriek deze niet zou leveren.

De Nederlandse autoriteiten kunnen in beroep gaan tegen een uitspraak van de rechtbank waarin de regering wordt gelast de export stop te zetten.