February 22, 2024

Nederlands volkslied: wat is een Nederlands lied en een Engelse vertaling?

2 juni 2021, 16:17

Andre Rue speelt viool bij de UEFA Champions League in Amsterdam, Nederland.

Afbeelding: Getty


‘Head Wilhelmus’, luid en trots te horen op internationale sportevenementen, bevat de oudste muziek van welk volkslied dan ook ter wereld.

Het volkslied van Nederland dateert van zeker 1572 en is een van de oudste patriottische liederen ter wereld.

Maar ‘Hoofd Wilhelmus’ is pas sinds 10 mei 1932 een officieel erkend Nederlands volkslied. Hier is een achtergrond.

Deze regels vertellen over Oranje Willem en zijn strijd tegen de Spaanse monarch voor onafhankelijkheid van Spanje naar Nederland.

Vanuit zijn perspectief geschreven volgt het volkslied Willem in zijn strijd om trouw te blijven aan de Spaanse vorst, maar ook om God te dienen en zijn volk te leiden in de strijd tegen vervolging.

Deze regels zijn geschreven aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog of de Nederlandse Onafhankelijkheidsoorlog. Sommigen geloven dat het lied is geschreven door Philippe van Marnix, Sint-Aldeconde, een naaste adviseur van Willem van Oranje, en dat de componist van ‘Wilhelmus’ onbekend is.

Lees verder: Absoluut de grootste volksliederen

Iets anders dan het volkslied van een tegenstander, gebruikt ‘Head Wilhelmus’ de melodie van een populair rooms-katholiek Frans lied als ‘Audrey Sanson de la Ville de Chartrez assique bar le prince de Conte’.

Het werd door katholieken geschreven om de gefaalde kaarten van de protestantse Prince de Conte tijdens de Franse kruistocht in de 16e eeuw te bespotten.

Toen het voor het eerst binnenkwam, ontstonden er protesten. Het werd beschouwd als het lied van de ‘Oranje royalisten’, en veel socialisten waren geen fans van de monarchie. Maar tijdens de nazi-bezetting van de Tweede Wereldoorlog schaarden de Nederlanders zich achter het lied en vonden raakvlakken in de oude symbolen van nationale trots.

Het is een van de meest populaire volksliederen en werd uitgevoerd tijdens de zomerconcerten in de buitenlucht (zie hierboven) door de Nederlandse violist Andre Rue en de band Johann Strauss.

Lees verder: Wat waren de regels van het Duitse volkslied en zijn ze veranderd na de Tweede Wereldoorlog?

Wat zijn de Nederlandse regels voor het volkslied van Nederland?

Wilhelm van Nassau
Ik ben van Duits bloed
Trouw aan het moederland
Ik ga dood.
De Oranje Prins
Ik, de meest onverschrokken,
Koning van Hispania
Ik ben altijd c.

Mijn schild en hoop
U bent mijn Heer God
Je wilt bouwen,
Verlaat me nooit meer.
vroom zijn,
Uw dienaar stond hoog,
Verdrijf tirannie
Het doet mijn hart pijn.

Wat is de Engelse vertaling van het volkslied van Nederland?

Willem I van NASA van Duitse afkomst;
Trouw aan het moederland ben ik tot ik sterf.
Prins van Oranje I, onafhankelijk en onverschrokken.
Ik heb altijd eer bewezen aan de koning van Spanje.

U, mijn God, Heer, mijn schild, ik vertrouw op u.
Ik zal in je bouwen; Verlaat me nooit,
Ik, uw dienaar, moet te allen tijde vroom zijn
Het elimineren van de tirannie die mijn hart pijn doet.