May 24, 2024

Nederlands tekort loopt op tot 3,4%, wat leidt tot enkele hogere belastingen;  Het aanbod voor buitenlanders is met 30 procent verlaagd

Nederlands tekort loopt op tot 3,4%, wat leidt tot enkele hogere belastingen; Het aanbod voor buitenlanders is met 30 procent verlaagd

Het Nederlandse begrotingstekort loopt dit jaar op tot 3,4 procent, opnieuw boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het ministerie van Financiën. Om dit tegen te gaan zullen veel belastingen stijgen en zullen andere begrotingsposten veranderen of worden verlaagd. Het vonnis wordt met 30 procent verlaagd, wat een gunstige aftrek van inkomstenbelasting oplevert voor buitenlanders die in het buitenland worden geworven. Ook is het kabinet voornemens meer geld uit te geven om mensen te helpen betalen voor een hogere energierekening.

“Sterke schouders zullen zwaardere lasten moeten dragen”, zei minister van Financiën Sigrid Cock. In de Voorjaarsnota geeft Cock de huidige stand van de begroting van dit jaar weer. Het begrotingstekort zal de komende jaren weer onder de 3 procent komen, zei hij. Het komt uit op 2,5 tot 3 procent. De staatsschuld is minder dan 60 procent van de Europese normen. Het is 52,9 procent en zal tegen 2025 stijgen tot 54,9 procent.

Het kabinet wil miljarden euro’s ophalen door de belastingtarieven en -kortingen te wijzigen, die vooral de rijken en hogere inkomens raken. Het zal 60.000 mensen compenseren die zich met succes hebben verzet tegen de methode die wordt gebruikt om onroerendgoedbelasting te berekenen. Een verhoging van het historisch groeiende AOW met minimumloon wordt daarbij gedeeltelijk gefinancierd, al betalen ook ouderen een flink deel.

Staatssecretaris Marnix van Rij maakte bekend dat het kabinet verwacht 3,6 miljard euro aan schadevergoeding te betalen aan klagers voor de verduisterde box 3 onroerende voorheffing. De te compenseren groep mag dan nog groot zijn, daarover wordt later in het jaar beslist. De regering heeft besloten om de belastingvrije betalingen niet te verhogen zoals oorspronkelijk gepland. Op dit moment betalen mensen geen spaarbelasting over vermogen boven de 50.000 euro, wat het dubbele is voor particulieren die zich aanmelden als belastinginner. Het kabinet wilde dit bedrag vanaf 1 januari volgend jaar verhogen naar 80.000, maar dat ging niet gebeuren.

Er waren grote sommen geld nodig om de overheidspensioenen te verhogen toen het minimumloon steeg. Dit werd uitgevoerd door de oppositie in de Senaat. Een deel van dit geld zal de komende twee jaar worden betaald door de inkomenssteun voor gepensioneerden, de IOAOW, te verlagen. Ook het voorstel om de belastingvrijstelling voor ouderen te verhogen komt te vervallen. Ouderen gaan dus een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van hun eigen AOW, AOW.

Ook de 30 procent belastingaftrek voor buitenlanders is aftrekbaar. Wie vanuit het buitenland wordt geworven om in Nederland te gaan werken, komt in aanmerking voor de uitkering en hoeft over het salaris geen 30 procent belasting te betalen.

Dat geldt straks alleen nog voor de inkomensgrens van maximaal 216.000 euro per jaar. Die limiet, bekend als de Falconente-regel, is gelijk aan 130 procent van het inkomen van een minister.

Wie in extra woningen investeert, zal volgens Van Ridge ook hogere tarieven moeten gaan betalen. Iedereen die een huurwoning koopt, betaalt straks 10 procent overdrachtsbelasting. Het kabinet wilde dat tarief in eerste instantie verhogen van 8 procent naar 9 procent van de waarde van de woning.

Wie een aanmerkelijk belang heeft in een onderneming, betaalt vanaf een bepaald inkomensniveau hogere belastingen.

Voor het eerst geeft het kabinet nu al inzicht in de projecten die het de komende jaren wil gaan uitvoeren. Meestal komt het pas op Prinsjesdag in september uit. Dit nieuwe systeem geeft de tweetcamera meer mogelijkheden om het budget van volgend jaar te beïnvloeden.

De regering zal een extra 6. 6,4 miljard uitgeven om de energieprijzen te verlagen. Dit is een van de vele projecten die de afgelopen dagen al zijn uitgelekt. Het ministerie van Defensie krijgt 2,2,2 miljard extra om de NAVO-normen in 2024 en 2025 te halen. Deze tweet viel in de smaak bij de gamer en was een reactie op de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast is er zo’n 2,5 miljard euro opzij gezet om het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent te verhogen. Volgens minister van Sociale Zaken Carian von Jennif is dit “goed nieuws” voor mensen met een krappe portemonnee. Hij erkende echter dat hun aantal niet genoeg was om de inflatie te verslaan. Vooralsnog heeft het kabinet besloten dat de AOW meegroeit met die verhoging.