May 24, 2024

Nederland wil gevechtstanks terugkrijgen voor leger |  Defensienieuws mei 2023 Wereldwijde militaire defensie-industrie |  Veiligheid Defensie Wereldwijd nieuws Industrie Militair Jaar 2023

Nederland wil gevechtstanks terugkrijgen voor leger | Defensienieuws mei 2023 Wereldwijde militaire defensie-industrie | Veiligheid Defensie Wereldwijd nieuws Industrie Militair Jaar 2023


De politieke coalitie van VVD, CDA en ChristenUnie wil dat Nederland weer eigen tanks krijgt, meldt De Telegraaf, in navolging van de Nederlanders Wnl.tv Website. Volgens bondgenoten toont de oorlog in Oekraïne aan hoe belangrijk tanks zijn voor de nationale veiligheid. De partijen steunen de oproep van de legergeneraals om opnieuw tankbataljons op te richten
Volg Militaire Erkenning op Google Nieuws via deze linkEen van de 18 Leopard 2A6 MBT’s die zijn geleasd van Duitsland (Afbeelding tegoed: Defensie)


Volgens Peter Wallstar, lid van de VVD in Nederland, maakt het niet uit wanneer het land weer tanks koopt. Walstar, de defensiewoordvoerder van zijn partij, zei dat de ervaringen in Oekraïne en het verhoogde defensiebudget de logische redenen waren voor deze ontwikkeling. Deze opmerkingen maakte hij tijdens een interview in het programma “Goedemorgen Nederland” op NPO 1.

De laatste Nederlandse tank werd in 2011 verkocht, al sloot de alliantiepartner de mogelijkheid om D66-tanks te kopen niet uit. Momenteel heeft het Nederlandse Ministerie van Defensie er 18 gehuurd. Luipaard 2A6 Tanks uit Duitsland.

Valstar benadrukte dat de oorlog in Oekraïne de onmisbaarheid van de tanks heeft bewezen. Hij merkte op dat Nederland de afgelopen jaren niet heeft stilgezeten en tot 2017 samen met Duitsland het 414e Tankbataljon heeft geleid. De benodigde expertise is nog steeds binnen Nederland, waardoor de tanks indien nodig snel kunnen worden geborgen.

Volgens Valstar is Nederland, ondanks het hoge budget dat aan het ministerie van Defensie is toegekend, zeer laks op het gebied van defensie. Hij erkende de positieve stappen die in het afgelopen decennium zijn gezet en het fonds van vijf miljard en drie keer het budget onder de huidige coalitie.

Walstar verwacht dat de tankkwestie binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken. Hij toonde ook interesse in het standpunt van de minister van Defensie en het tijdschema voor het opnieuw in gebruik nemen van tanks. Op basis van eerdere ervaringen heeft Valstar er vertrouwen in dat de tanks snel inzetbaar zijn.

Wouter de Winter, politiek criticus van De Telegraaf, meent dat D66-minister van Defensie Kajsa Ollongren niet tegen het hebben van tanks is. De positie van de minister wordt echter beïnvloed door het beveiligingssysteem. Als het defensie-establishment eerder had nagedacht over de noodzaak van tanks, is het onwaarschijnlijk dat ze in de huidige situatie van positie zullen veranderen.

De Winter zegt dat de kans groot is dat de D66 zich aansluiten bij hun eigen ministeriële standpunt, waardoor een parlementaire meerderheid voor het kopen van tanks zal zijn.


Beveiligingsnieuws mei 2023