June 17, 2024

Manitoba-kinderen, jongeren van 12 tot 17 jaar komen nu in aanmerking voor COVID-19-boosterschoten.

Manitoba-kinderen, jongeren van 12 tot 17 jaar komen nu in aanmerking voor COVID-19-boosterschoten.

De provincie zei in een persbericht dat alle kinderen en jongeren van 12 tot 17 jaar nu in aanmerking komen voor boosterdosis van het COVID-19-vaccin in Manitoba.

De verandering in het beleid komt daarna Bijgewerkte aanbevelingen Dat heeft de Rijksadviescommissie Vaccinatie (NACI) dinsdag bekendgemaakt.

De provincie zegt dat boosterdoses ten minste zes maanden na ontvangst van de tweede injectie moeten worden gegeven.

Voorheen kwamen kinderen en jongeren in die leeftijdsgroep alleen in aanmerking voor een derde dosis in Manitoba als ze zwart, inheems of gekleurde mensen waren, als ze in groepswoningen woonden, zoals opvanghuizen, groepshuizen of penitentiaire instellingen, of als ze Ze hebben gezondheidsproblemen.

Dit beleid was ook gebaseerd op: Begeleiding van NACIdie destijds een boosterbehandeling aanraadden voor personen van 12 tot 17 jaar als ze risico liepen op ernstige COVID-19-uitkomsten als gevolg van biologische of sociale risicofactoren, of als ze te maken kregen met systemische obstakels bij de toegang tot gezondheidszorg.

Eerder adviseerde de provincie al dat kinderen en adolescenten in die leeftijdsgroep die matig tot ernstig immuungecompromitteerd zijn, drie doses van de eerste immunisatiereeks krijgen in plaats van twee, gevolgd door een vierde dosis als booster.

Jongeren die toen niet aan de initiële criteria voldeden Komt niet in aanmerking voor een derde dosis in Manitoba.

Dit komt omdat twee doses de meerderheid van de mensen in die leeftijdsgroep zeer goed beschermen tegen ziekenhuisopname, IC-opname en overlijden, zei Dr. Joss Reimer, medisch officier van het vaccinimplementatieteam in Manitoba.

De regionale gezondheidsautoriteit van Winnipeg heeft vorige week aangekondigd: Reimer accepteerde een nieuwe rol als zijn belangrijkste medische officier.

Het is onduidelijk of de provincie van plan is een nieuwe persoon in de rol van Reimer in de vaccintaskforce aan te nemen.

Een regionale woordvoerder zei dat er plannen waren om de groepsverantwoordelijkheden te verdelen over een bredere groep zorgprofessionals.