April 16, 2024

Hoe Nederland van plan is € 28 miljard uit te geven om de uitstoot in 2030 te verminderen

Hoe Nederland van plan is € 28 miljard uit te geven om de uitstoot in 2030 te verminderen

Klimaatminister Rob Jetton zegt dat Nederland zijn klimaatdoelstellingen al jaren niet haalt – nu is het tijd voor een ‘grote sprong’.

De Nederlandse regering zei woensdag dat ze de komende jaren 28 miljard euro gaat uitgeven om het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 te garanderen.

Het kabinet heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de CO2-uitstoot te waarborgen Nederland In 2030 55 procent minder dan in 1990. Van het bouwen van enorme zonnevelden op zee tot het verhogen van belastingen op vervuilende industrieën.

Vorig jaar was de uitstoot in de op vier na grootste economie van de eurozone ongeveer 30 procent lager dan in 1990.

“Nederland mist al jaren zijn klimaatdoelstellingen. Nu is het tijd voor een grote sprong voorwaarts”, zei klimaatminister Rob Jetten, die het pakket “ambitieus” noemde.

Met de nieuwe maatregelen wordt gestreefd naar een reductie van 60 procent in 2030, een vermindering van de CO2-uitstoot met 22 megaton. Doel van 55 procent Echt ontmoet, zei Jetton.

Hoe hoopt de Nederlandse overheid de uitstoot terug te dringen?

Jetton stelde meer dan 120 verschillende maatregelen voor om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Denk hierbij aan een hogere CO2-heffing en € 600 miljoen aan subsidies voor industriële bedrijven Tweedehands elektrische auto’sWoningisolatie en zonnepanelen op woningen.

De minister van Klimaat zei dat het kabinet zou beginnen met “de meest tochtige woningen” in de “meest kwetsbare buurten”.

Het kabinet wil de energiesector in 2035 klimaatneutraal maken door gascentrales te vervangen door waterstof, windmolenparken te combineren met accu’s en zonnevelden op zee te ontwikkelen met een totaal vermogen van 3 gigawatt.

De regering heeft gezegd dat energie-intensieve industrieën in 2040 CO2-neutraal moeten zijn. Ze moeten dit doen door het gebruik van waterstof in productieprocessen te vergroten en de vraag naar het gebruik van gerecycleerde inputs bij de productie van kunststoffen te verhogen.

Twee jaar geleden kondigde de regering een aangewezen klimaatfonds aan, dat de komende 10 jaar € 35 miljard aan extra uitgaven zou moeten opleveren. Er is 5 miljard euro uitgetrokken om er twee te helpen bouwen Nieuwe kerncentrales Tegen 2035