April 19, 2024

Biodiversiteit redden met een prijs: Nederlandse boeren strijden tegen emissieregelgeving

Biodiversiteit redden met een prijs: Nederlandse boeren strijden tegen emissieregelgeving

In deze laatste aflevering van Euronews Witness reizen we naar Nederland, waar veel boeren protesteren tegen regeringsplannen om de veestapel drastisch te verminderen om de stikstofuitstoot, een belangrijke bron van vervuiling in het land, te verminderen.

In het groene hart van Nederland ligt de Veluwe, een uitgestrekt heide- en bosgebied.

Het gebied wordt beschermd door het EU Conservation Initiative en op het eerste gezicht lijkt het een ongerept toevluchtsoord voor dieren in het wild. Maar graaf een beetje dieper en je zult een minder idyllische realiteit vinden.

De Veluwe is een gebied dat verzadigd is met ammoniak en stikstof, voornamelijk uit de omliggende landbouwgronden. Het grove, doffe gras dat het park bedekt, gedijt op vervuiling, die de zuurgraad van de bodem verhoogt, maar kwetsbaardere soorten verstikt als het zich verspreidt. Deze veranderende habitat bedreigt op zijn beurt de biodiversiteit van vogels en insecten.

Terug in Den Haag ondergaat het politieke landschap zijn eigen pijnlijke verschuiving terwijl de regering ruzie maakt over plannen om de stikstofvervuiling te verminderen. Premier Mark Rutte hoopt de uitstoot in 2030 te halveren, een plan dat hem vorige maand steun kostte bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Hans von der Brelie van Euronews bracht dit verhaal naar Nederland.

Een boerenopstand?

Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld, een bron van trots en zorg.

De sector is verantwoordelijk voor de helft van de stikstofemissies van het land, aangezien het element wordt aangetroffen in meststoffen en dierlijk afval.

De transport- en bouwsector dragen ook bij aan deze groei, maar de landbouwers staan ​​duidelijk op de voorgrond van het debat.

In 2019 oordeelde de hoogste bestuursrechter van Nederland dat het plan van de Nederlandse regering om de stikstofuitstoot te verminderen niet strookte met de doelstellingen en daarmee in strijd was met het EU-recht.

De inspanningen om stikstof onder controle te houden zijn geïntensiveerd en boeren worden aangemoedigd om te innoveren en hun werkmethoden te veranderen. De meeste experts denken dat het antwoord is om de veestapel te verminderen, terwijl anderen hebben voorgesteld om de hoeveelheid eiwit in diervoeder te verminderen of mest te verdunnen met water.

Afgelopen november bood de regering aan om tot 3.000 sterk vervuilende boerderijen te kopen, en stikstofminister Christian van der Wall zei dat hij onteigeningen niet had uitgesloten.

Omko Nivek, een boer in het noordelijke dorp Adorp, heeft deelgenomen aan protesten tegen de nieuwe strategie van de staat.

“Het probleem is dat de Nederlandse regering ons geen duidelijk toekomstperspectief heeft gegeven. Maar we hebben perspectief nodig om ons werk voort te zetten”, zei hij tegen Euronews.

Sinds de eerste aankondiging van de regering in 2019 zijn veel boeren de straat op gegaan om hun woede te uiten, waarbij ze vaak wegen en openbare ruimtes blokkeerden met tractoren.

“Er is nu meer angst”, geeft Omko toe. “Het heeft geen zin om uit bed te komen en de koeien te melken als je nadenkt over wat er volgende week gaat gebeuren. [going to look like]?”

De regering heeft € 7,5 miljard gereserveerd voor het aankoopplan, dat deel uitmaakt van een groter stikstofproject van € 24,3 miljard, maar wacht op goedkeuring door de EU. Sommigen vrezen dat dit als illegale staatssteun kan worden beschouwd.

Van de velden tot de stembus

Een deel van de strijd van de boeren was de BBB-partij of de ‘Farmer-Citizen Movement’.

De partij behaalde vorige maand een verpletterende overwinning bij de provinciale verkiezingen met 16 procent van de stemmen, aantrekkelijk voor kiezers op het platteland die zich misleid voelen door het establishment.

Het was een klap voor de regerende, centrumrechtse coalitieregering, die naar verwachting zal verliezen Acht van de 32 zetels in de Senaat.

Raoul du Prey, politiek hoofdredacteur van de Nederlandse krant De Volkskrant, zei tegen Euronews: “Tot op zekere hoogte is het dezelfde populistische beweging die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad. […] Het is ook deels het resultaat van de bewustzijnsopbouw die de afgelopen jaren op het platteland heeft plaatsgevonden [do not wish to be] Voor de gek gehouden in de hack.

De BBB heeft niet de macht om de EU-wetgeving terzijde te schuiven, maar ze kunnen wel pogingen om de uitstoot te verminderen blokkeren, zegt hij. “Gaan we dit voorjaar, deze zomer, dit jaar in actie? Of gaan we er nog vier, vijf, zes jaar over doen zoals we de afgelopen drie jaar hebben gedaan? Want er is niet veel gebeurd sinds 2019, toen ons Hooggerechtshof genoeg zei.” is genoeg.

Een van degenen die zich verzetten tegen de stikstofstrategie van de regering is Eddie van Marr, een vriend van Omco en onlangs gekozen parlementslid voor de BBB.

“Het systeem klopt niet”, zegt Eddie. Hij denkt dat de overheid meer geld gaat uitgeven aan alternatieve veiligheidsinitiatieven.

Samen met Omko past hij het land aan om vogelsoorten, met name lieveheersbeestjes en grutto’s, te beschermen. “Dit zijn de soorten die de EU wil beschermen. Sterker nog, ze betaalt de boeren niet. Het kost de boeren geld”, vertelde Eddy aan Euronews.

Ook Eddy verzet zich tegen de aanpak van de overheid om stikstofemissies te meten.

Momenteel moeten bedrijven die betrokken zijn bij stikstofproductie een vergunning krijgen als ze binnen 25 kilometer van een beschermd natuurgebied opereren.

“Het is niet eens duidelijk of deze uitstoot terechtkomt in een natuurreservaat 25 kilometer verderop”, betoogt Eddy. “Het zit in een rekenmodel en niet in daadwerkelijke metingen in het veld.”

Roy Wichink Grudt, een luchtkwaliteitsanalist van de overheid, verzekerde Euronews dat het systeem alomvattend en nauwkeurig was.

“We hebben meer dan 300 meetlocaties in Nederland. […] Het is het dichtste meetnet ter wereld.

De Nederlandse Raad van State steunde eerder deze maand het vergunningenstelsel.

Milieuactivisten hebben opgeroepen tot een verlenging van de vergunningsstraal van 25 kilometer omdat stikstofoxiden honderden kilometers van hun bron kunnen reizen.

Het adviespanel zei dat toenemende afgelegen ligging te ingewikkeld en schadelijk zou zijn voor bedrijven in Nederland.

Brussel houdt voet bij stuk

Ondanks het succes van de BBB en oproepen om de emissiedoelstellingen terug te schuiven naar 2035, dringt Brussel er bij het Nederlandse kabinet op aan zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Een woordvoerder van de Europese Commissie vertelde Euronews dat inbreukprocedures niet worden afgewezen als de EU-wetgeving wordt geschonden.

“Zoals bij elke handhaving van EU-wetgeving, kan de Commissie gedwongen worden actie te ondernemen wanneer nationale autoriteiten een situatie niet goed aanpakken.”

Een woordvoerder van de commissie benadrukte echter dat deze maatregelen op dit moment niet nodig zijn en dat de instantie “de Nederlandse autoriteiten wil ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en vervuiling uit de Green Deal”.

Bekijk het volledige verslag van Hans von der Brelie in de videospeler hierboven.