June 22, 2024

Het eigenwoningbezit is nog steeds onbetaalbaar voor de gemiddelde Nederlander: de hypotheekhouder

Het eigenwoningbezit is nog steeds onbetaalbaar voor de gemiddelde Nederlander: de hypotheekhouder

De kans dat iemand met een gemiddeld inkomen een betaalbare woning vindt om te kopen is nog steeds vrijwel nul, meldt De Hypotheker na onderzoek. “De situatie van de gemiddelde Joe is nauwelijks veranderd, omdat de hogere hypotheekrente de inkomensstijgingen heeft gecompenseerd.”

Volgens het hypotheekbureau is slechts 1,1 procent van de totale woningvoorraad toegankelijk voor deze groep. De situatie van paren met twee inkomens met een middeninkomen is duidelijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. “In 2022 stond nog maar 20,2 procent van de woningen te koop, vergeleken met 24,4 procent nu”, aldus de onderzoekers.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het gemiddelde inkomen dit jaar vastgesteld op 41.500 euro. Met een dergelijk salaris kan iemand een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro tegen een gemiddelde tienjaarsrente van 4,3 procent.

Voor dat bedrag hebben individuen meer kans op het vinden van een woning in Groningen, waar zij 7 procent van de totale betaalbaarheid van woningen kunnen betalen. Limburg, Fryslân en Zeeland volgen met een percentage van 4 procent. In de grote steden hebben de gemiddelde verdieners geen kans. “In Flevoland (0,1 procent) en Utrecht (0,2 procent) zijn de vooruitzichten voor alleenstaanden een stuk minder positief”, aldus Hypotheker.