July 13, 2024

Nederland op weg naar ambitieuze doelstelling studentenhuisvesting – ICEF Monitor

Nederland op weg naar ambitieuze doelstelling studentenhuisvesting – ICEF Monitor

Weinig tijd? Hier zijn de hoogtepunten:

  • Nederland heeft een nationaal actieplan opgesteld om de studentenhuisvesting uit te breiden
  • Het plan roept op tot het creëren van 60.000 nieuwe bedden tegen 2030 om het huidige en groeiende tekort aan studentenhuisvesting in het hele land aan te pakken.
  • Nederlandse functionarissen maakten onlangs bekend dat er nu plannen zijn voor meer dan een derde van de bedden die nodig zijn om dat doel te bereiken

Nederlandse autoriteiten melden dat Nederland al concrete plannen heeft opgesteld naar aanleiding van het Nationaal Actieplan Studentenhuisvesting 2022. Het Nationaal Actieplan is een indrukwekkend voorbeeld van een brede, multi-stakeholder aanpak – om nog maar te zwijgen van een ambitieuze aanpak, waarbij een doelstelling van 60.000 betaalbare studentenwoningen tegen 2030 wordt gesteld als reactie op het huidige en verwachte woningtekort.

Ardin Mauric, directeur van het Nationaal Huisvestingsplan, meldde onlangs dat de plannen voor meer dan een derde van de studentenhuisvesting die in 2030 nodig zijn nu gereed zijn, en dat de meeste ervan al bouwterreinen hebben veiliggesteld.

In 2022 wordt het tekort aan studentenhuisvesting in het land geschat op bijna 27.000 bedden; de verwachting is dat dit zal stijgen tot ongeveer 45.000 bedden in 2029/30. Er waren plannen om tegen 2025 slechts ongeveer 16.500 nieuwe studentenbedden te bouwen voordat het nationale plan tot bredere inspanningen leidde. Dit cijfer ligt ver onder de huidige vraag in het hele land, waar op veel plaatsen een ernstig woningtekort bestaat. Op lokale markten o.a. Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch en Utrecht.

Nationaal Actieplan Studentenhuisvesting In het huisvestingsactieplan voor de rest van dit decennium staan ​​afspraken tussen overheid, huisvestingsaanbieders, universiteiten en studentenverenigingen. Onder de ondertekenaars zijn de Nederlandse Universiteiten, het Kennisstedennetwerk Nederland, Kenses, Waastkot Belong, Stichting Glas, de Nederlandse Studentenbond, Landelij Overleke Studentenherders, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Nufik.

Samen met nieuwe huisvestingsontwikkelingen roept het plan op tot strengere regelgeving, ondersteund door alle overheidsniveaus, om de regels voor het onderverhuren of onderverhuren van bestaande woningen te verduidelijken om extra studentenbedden te bieden en een betere ondersteuning voor internationale studenten, zowel op als buiten de campus. .

Het Nederlandse voorbeeld is ongetwijfeld van cruciaal belang voor andere toonaangevende studiebestemmingen – waaronder Groot-Brittannië, de VS, Canada en Australië – waar de toegang tot betaalbare studentenhuisvesting een kritieke kwestie is geworden in het internationale onderwijs.

Voor meer achtergrond, zie: