June 19, 2024

Fanny Willis behaalt juridische overwinning in Trump-zaak

Fanny Willis behaalt juridische overwinning in Trump-zaak

Districtsadvocaat Fani Willis van Fulton County behaalde een juridische overwinning nadat de rechter die toezicht hield op de zaak van de verkiezingsinmenging in Georgië de procedure tegen een medeverdachte doorgang liet vinden, terwijl voormalig president Donald Trump en anderen in beroep gingen tegen de uitspraak die Willis toestond aan de vervolging deel te blijven nemen.

Rechter Scott McAfee heeft het verzoek van medebeklaagde Misty Hampton om haar voorlopige procedure tijdelijk stop te zetten afgewezen. Dit besluit geeft aan dat de rechter bereid is te blijven werken aan een aantal voorbereidende moties, terwijl een aantal andere beklaagden in beroep gaan tegen zijn weigering.

Op 5 juni schortte het Georgia Court of Appeals de rechtszaak tegen Trump en andere beklaagden in de zaak voor onbepaalde tijd op, terwijl zij in beroep gingen tegen het besluit van McAfee in maart om Willis toe te staan ​​de zaak voort te zetten. Alle beklaagden ontkennen de aanklachten tegen hen, behalve vier die ermee instemden schuld te bekennen. Het bevel kwam twee dagen nadat de rechtbank een hoorzitting op 4 oktober had gepland om de diskwalificatie van Willis te overwegen, en de zaak uitstelt totdat het beroepspanel uitspraak doet – wat naar verwachting pas medio maart zal gebeuren. Vanaf volgend jaar.

“Beklaagde Hampton betoogt dat de definitieve uitspraak in hoger beroep de procureur-generaal kan diskwalificeren, en dat daarom de belangen van de rechtseconomie het beste gediend zijn door de hele zaak te pauzeren”, schreef McAfee maandag in het bevel.

“Zonder een volledig ontslag zou een dergelijke uitkomst nog steeds een hangende aanklacht achterlaten met tal van juridische en constitutionele problemen die in afwachting zijn van een oplossing – waarvan er vele volledig zijn geïnformeerd, beargumenteerd en ook kunnen profiteren van een beoordeling in hoger beroep,” vervolgde de rechter. “Op dit moment geloven ondergetekenden niet dat volledige residentie de meest effectieve handelwijze is.”

Districtsadvocaat Fannie Willis in het gerechtsgebouw van Fulton County in Atlanta op 1 maart. De rechter die toezicht houdt op de zaak van de staat Georgia tegen Donald John Trump oordeelde dat de procedure tegen een van de beklaagden kan worden voortgezet nadat…


Alex Slitz/Getty Images

Trump en verschillende andere verdachten die zijn aangeklaagd in de zaak inzake verkiezingsinmenging, die Willis probeert te vervolgen, eisen dat Willis uit de zaak wordt verwijderd op basis van haar relatie met speciaal aanklager Nathan Wade. Hoewel Willis en Wade zeiden dat ze een relatie hadden, betwistte de aanklager met klem de beschuldigingen dat de relatie begon voordat ze hem inhuurde om aan de zaak te werken.

Na een hoorzitting waarin de getuigenis van Willis in februari was opgenomen, stond McAfee toe dat de officier van justitie bij de zaak bleef zolang Wade zichzelf terugtrok. Enkele uren na de uitspraak van de rechter nam hij ontslag.

Hampton, de voormalige verkiezingsdirecteur van Coffee County, vroeg McAfee donderdag om haar werkzaamheden te onderbreken ‘uit grote voorzichtigheid’. Ze zei dat het niet duidelijk was of het Hof van Beroep van plan was alle procedures in de zaak tijdelijk stop te zetten of alleen die met betrekking tot de andere beklaagden die het beroep hadden ingesteld.

“De procedures zijn zeer goed toepasbaar op alle procedures in deze zaak”, zei John Monroe, de advocaat van Hampton, vorige week in een motie.

“Misschien, belangrijker nog, zullen de zaken in hoger beroep zich richten op de vraag of de huidige aanklagers andere verdachten mogen vervolgen”, schreef Monroe. “Als het Hof van Beroep oordeelt dat de aanklager en haar staf incompetent zijn, zou een dergelijke uitspraak (die bindend zou zijn voor deze rechtbank) van toepassing zijn op de hele zaak bij deze rechtbank, inclusief het proces tegen de verdachte.”

Hampton is een van de zes medebeklaagden in de zaak wier procedure nog zou kunnen doorgaan. Aanklagers zeiden dat Hampton aanwezig was bij het lokale verkiezingsbureau toen enkele Trump-aanhangers toegang kregen tot stemgegevens. Ze wordt geconfronteerd met zeven aanklachten en heeft onschuldig gepleit.

De vijf andere beklaagden die niet in het bevel van het hof van beroep zijn vermeld, zijn voormalige Trump-advocaten Ray Smith en John Eastman, voormalig publicist Trevian Coté, predikant en voormalig wetshandhavingsfunctionaris Stephen Lee en staats-senator Sean Steele.