May 27, 2024

[Exclusive] China dringt er bij de VS, Japan en Nederland op aan om te verduidelijken of er een akkoord is bereikt over de controle op de export van chips

[Exclusive] China dringt er bij de VS, Japan en Nederland op aan om te verduidelijken of er een akkoord is bereikt over de controle op de export van chips

(Yicai Global) 6 april — China heeft de Verenigde Staten, Japan en Nederland gevraagd om te verduidelijken of er een akkoord is over exportbeperkingen op de export van chips, heeft Yicai Global vernomen van een officiële bron.

Tijdens de WTO-bijeenkomsten van de Goods Trade Council van 3 april tot 4 april vroeg China drie leden om het bestaan ​​van een deal te bevestigen nadat de media erover hadden vernomen zonder officiële aankondigingen. Het vroeg of WTO-leden op de hoogte moesten worden gebracht van de overeenkomst en of ze er opnieuw over konden onderhandelen.

De Chinese vertegenwoordiger zegt dat de drie leden er mogelijk van op de hoogte zijn dat de deal in strijd is met de WTO-regels, dus houden ze zich er onopvallend over. China is van mening dat de deal in strijd is met het transparantiebeginsel van de WTO en het gezag en de geldigheid van de regels van de organisatie ondermijnt.

China eist dat de Verenigde Staten, Japan en Nederland de WTO op de hoogte stellen van de overeenkomst inzake de exportbeperkingen van chips, en roept het orgaan op om zijn regels voor dergelijke acties aan te scherpen.

De Verenigde Staten hebben gezegd dat er geen plaats is om nationale veiligheidskwesties, inclusief exportcontroles, te bespreken tijdens de bijeenkomst van de Mercantile Trade Council.

Het Aziatische lid benadrukte dat Japan werkt in overeenstemming met de Foreign Exchange and Foreign Trade Act en strikte exportcontroles uitvoert volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie om de internationale vrede en veiligheid te beschermen.

De EU heeft China gevraagd zijn zorgen te herhalen en zegt dat de nationale regelgevingsprocedures van Nederland aan de gang zijn en dat er voor de zomer een ministerieel besluit zal worden uitgevaardigd. De ministeriële richtlijn maakt deel uit van het EU-kader voor uitvoercontroles voor tweeërlei gebruik, dat lidstaten in staat stelt aanvullende uitvoercontroles op te leggen voor hun nationale veiligheid, zei een EU-vertegenwoordiger.

China heeft ook zijn bezorgdheid geuit over het feit dat de VS aanzienlijke handelsbeperkingen oplegt in naam van de nationale veiligheid, en merkt op dat het de clausule misbruikt en Sectie 301-tarieven oplegt aan bepaalde goederen uit China.

Auteur: Martin Khativ