July 24, 2024

Elektrische bussen sneller dan diesel in EU: Nederland loopt voorop

Elektrische bussen sneller dan diesel in EU: Nederland loopt voorop

Tegen 2023 zal de verkoop van elektrische stadsbussen naar verwachting de verkoop van dieselbussen in de EU overtreffen, met Nederland voorop met 27% van de elektrische busvloot. De Rabobank schrijft in een verklaring. De Europese Green Deal heeft de decarbonisatie van de transportsector vanaf 2019 versneld, met Luxemburg als koploper op het gebied van buselektrificatie, gevolgd door Nederland en de Scandinavische landen. Elektrische bussen (BEV’s en PHEV’s) zullen in 2022 goed zijn voor 20,8% van de nieuwe bussen op de Europese wegen. Rijkere steden met een hoger BBP per hoofd van de bevolking hebben een hogere adoptiegraad van elektrische voertuigen.

Uitdagingen en belemmeringen bij de overstap van diesel- naar elektrische bussen

Een van de grootste uitdagingen waarmee Europese steden worden geconfronteerd bij het overstappen van diesel- naar elektrische bussen, is de behoefte aan adequate infrastructuur. Op busroutes moeten oplaadfaciliteiten worden geïnstalleerd om efficiënt en tijdig opladen mogelijk te maken. Zelfs als bussen geplande routes volgen, waardoor het opladen gemakkelijker wordt, moeten steden ervoor zorgen dat ze voldoende elektriciteit hebben om het groeiende aantal elektrische bussen op te laden.

Een andere uitdaging zijn de kosten van de invoering van elektrische bussen. Hoewel elektrische voertuigen doorgaans lagere totale eigendomskosten hebben, vereisen ze hogere initiële investeringen in vergelijking met voertuigen die op fossiele brandstof rijden. Naarmate het bbp per hoofd van de bevolking toeneemt, wordt het voor steden aantrekkelijker om initiële investeringen in elektrische bussen te doen, wat het verband tussen rijkere steden en een hogere acceptatiegraad van elektrische voertuigen verder benadrukt.

Bijdragen en strategieën van Europese fabrikanten van elektrische bussen

Traditionele busfabrikanten zoals VDL, EvoBus en Iveco Bus hebben hun aanbod uitgebreid met elektrische busmodellen om aan de groeiende vraag in de EU te voldoen. Ook nieuwe spelers als Ebusco en de Chinese fabrikant BYD hebben een aanzienlijk marktaandeel. Deze fabrikanten dragen bij aan de groei van elektrische bussen in de EU door voortdurend te innoveren en strategieën toe te passen om concurrerend te blijven op de markt.

Zo zetten fabrikanten in op het vergroten van de actieradius van hun elektrische bussen, het verbeteren van de batterijtechnologie en het verkorten van laadtijden. Deze verbeteringen zijn bedoeld om elektrische bussen aantrekkelijker en levensvatbaarder te maken voor steden die de verschuiving van dieselbussen overwegen. Samenwerking tussen fabrikanten, stadsbesturen en vervoerders is ook essentieel voor een soepele overgang en effectieve implementatie van elektrische bussen.

De toekomst van elektrische bussen in de EU

Aangezien de verkoop van elektrische bussen blijft groeien, aangedreven door ambitieuze Europese Green Deal-doelstellingen en lokale stadsdoelstellingen, zal de markt voor dieselbussen naar verwachting verder afnemen. Als we extrapoleren van de huidige gegevens, wordt voorspeld dat de verkoop van dieselbussen in de EU tegen 2027 kan stoppen als de huidige trends zich voortzetten. Een volledige ineenstorting van de markt voor dieselbussen is echter onwaarschijnlijk, aangezien er nog steeds vraag zal zijn naar dieselbussen in landelijke gebieden en gebieden met een minder ontwikkelde infrastructuur, of waar lokale overheden niet ambitieus zijn om de transitie naar elektrificatie door te voeren.

Met de snelle groei van elektrische bussen in de EU is het belangrijk dat fabrikanten, stadsbesturen en vervoerders samenwerken om de uitdagingen en obstakels aan te pakken die de transitie met zich meebrengt. Door zich te concentreren op innovaties en strategieën die de efficiëntie en bruikbaarheid van elektrische bussen verbeteren, ligt de EU op schema om tot een duurzamer en milieuvriendelijker openbaar vervoersysteem te komen.