June 15, 2024

Er is geen Netflix en je geniet van de kou in Portugal

Terwijl een groot deel van Europa streamingdiensten zoals Netflix of Disney+ heeft omarmd tijdens de lockdown, behoorden de Portugezen tot degenen die het minst streamden.

In 2020 keek slechts 66 procent van de Portugese 16-74-jarigen televisie of video’s (inclusief films en series) via uitzendingen, wat lager is dan het gemiddelde van 74 procent in de Europese Unie.

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat Portugal het vijfde land in de Europese Unie (EU) is met de minste mensen die tv of video’s kijken via streamingdiensten in 2020.

Van uitzendingen tot videogames, uit een Eurostat-onderzoek bleek dat 38 procent van de Portugezen in dezelfde leeftijdsgroep het afgelopen jaar internet gebruikte om games te spelen of te downloaden, een percentage waarmee Portugal op de achtste plaats staat in de tabel van de 27 lidstaten en hoger . Het EU-gemiddelde van 34 procent. Beide rankings worden geleid door Nederland.

Diensten als Netflix, HBO of Disney+ hadden het hoogste aantal kijkers in Nederland en Cyprus (95%), gevolgd door Finland en Malta met 93%. De laagste participatiegraad in de EU werd opgetekend in Roemeniƫ (37 procent) en Bulgarije (44 procent).

In het geval van games overtrof Nederland in 2020 andere landen in maatschappelijke massa, waarbij 56 procent van de bevolking aan dit soort entertainment deelnam, gevolgd door Malta en Denemarken met 47 procent. De laagste percentages zijn opnieuw te danken aan Bulgarije, 16 procent, en ook aan Polen (19 procent).