May 23, 2024

De Canada Revenue Agency heeft meer macht om potentiële belastingontduikers te pakken te krijgen

De Canada Revenue Agency heeft meer macht om potentiële belastingontduikers te pakken te krijgen

De federale overheid treedt hard op tegen mogelijke belastingfraude door nieuwe maatregelen te introduceren om cryptocurrency-transacties te volgen en de Canada Revenue Agency meer bevoegdheden te geven om belastingbetalers te bestraffen die weigeren informatie vrij te geven die zij wil.

De begroting die dinsdag is ingediend, bevat ook bepalingen om belastingplanners vast te houden die klanten helpen met belastingontduiking en extreme belastingontduiking, en om meer licht te werpen op donaties aan bepaalde buitenlandse liefdadigheidsinstellingen die in Canada zijn geregistreerd en hoe die fondsen worden gebruikt.

De afgelopen jaren is de TRA bekritiseerd vanwege haar slechte staat van dienst op het gebied van het oppakken en vervolgen van belastingontduikers. Hoewel het bureau succesvol is geweest in het vervolgen van kleine zaken, zeggen critici dat het niet genoeg heeft gedaan om grotere gevallen van belastingontduiking en agressieve belastingontduiking op te pakken.

Ondertussen ondernemen regeringen over de hele wereld stappen om informatie met andere rechtsgebieden te delen in een poging degenen te pakken te krijgen die geld tussen landen verplaatsen of die nieuwere technologieën gebruiken om belastingen te ontwijken.

In haar begroting heeft minister van Financiën Chrystia Freeland dinsdag stappen gezet om nieuwe internationale regels te implementeren die meer transparantie bij cryptocurrency-transacties vereisen.

keek De belangrijkste posten in de nieuwe begroting:

Wat staat er in de nieuwe federale begroting?

CBC News legt de grootste posten in de nieuwe federale begroting uit – en hoe de regering van plan is miljarden aan nieuwe uitgaven te betalen.

“Net zoals crypto-activa financiële risico’s met zich meebrengen voor de Canadezen uit de middenklasse, brengt de snelle groei van de markten voor crypto-activa aanzienlijke risico’s van belastingontduiking met zich mee”, aldus de begroting.

“Regelgeving en internationale uitwisseling van belastinginformatie moeten gelijke tred houden met de dreiging van belastingontduiking om een ​​eerlijk belastingstelsel te garanderen.”

Vanaf 2026 zal Canada het CryptoAsset Reporting Framework – ontwikkeld door de OESO – implementeren om te eisen dat aanbieders van crypto-activadiensten die in Canada zijn gevestigd of zakendoen in Canada, beginnen met het indienen van jaarverslagen bij de TRA.

Volgens de begrotingsbepalingen zullen deze dienstverleners informatie moeten vrijgeven over elke klant en elk crypto-activum, inclusief uitwisselingen tussen crypto-activa en door de overheid uitgegeven valuta zoals de Canadese dollar, andere crypto-activa-uitwisselingen en overdrachten van crypto-valuta’s. . – Activa zoals bij het gebruik van crypto-activa om goederen of diensten te kopen ter waarde van meer dan $ 50.000 USD.

Naam, adres en geboortedatum

Aanbieders van crypto-activadiensten in Canada zullen ook verplicht zijn om de CRA informatie te verstrekken over elk van hun klanten, zoals naam, adres, geboortedatum en het rechtsgebied waarin zij wonen.

Deze vereiste zal van toepassing zijn op transacties die in 2026 beginnen en de eerste uitwisseling van in Canada verzamelde informatie met andere landen zal plaatsvinden in 2027. Onder het nieuwe rapportagesysteem zullen de Canadese autoriteiten informatie ontvangen over transacties waarbij Canadese inwoners betrokken zijn en die zijn uitgevoerd met behulp van cryptocurrencies. Assetdienstverleners in andere landen.

Het budget voorziet ook in een periode van vijf jaar 51,6 miljoen dollar voor de Communications Regulatory Authority om het nieuwe rapportagesysteem vanaf dit fiscale jaar te implementeren en te beheren, en 7,3 miljoen dollar per jaar op doorlopende basis.

Ondertussen nodigt de begroting uit tot commentaar over de vraag of door crypto ondersteunde activa “geschikt zijn als in aanmerking komende investeringen voor geregistreerde spaarplannen.”

Cryptoassets zijn niet het enige gebied waarop de overheid wil dat de CRA meer informatie krijgt.

Eén tactiek die soms wordt gebruikt door degenen die belasting ontwijken of herbeoordeling door de TRA is het zo lang mogelijk uitstellen van het verstrekken van de informatie waar de TRA naar op zoek is – maanden of zelfs jaren.

De huidige beperkingen op het verzamelen van informatie “hinderen de effectiviteit van de nalevings- en handhavingsacties van TRA”, aldus de begroting.

Hoewel de CRA een minachtingsbevel van de rechtbank kan vragen, kan dit proces lang en stressvol zijn.

Voorzieningen in de begroting zullen het CRA in staat stellen een “kennisgeving van niet-naleving” te verstrekken aan iedereen die er niet in slaagt de gevraagde informatie te verstrekken. Degenen die deze kennisgeving negeren, kunnen een boete krijgen van $ 50 voor elke dag dat zij zich niet aan de regels houden, tot een maximum van $ 25.000.

Minister van Financiën Chrystia Freeland beantwoordt op 16 april 2024 in Ottawa vragen over de nieuwe federale begroting.
Minister van Financiën Chrystia Freeland beantwoordt dinsdag in Ottawa vragen over de nieuwe federale begroting. (Jean-François Benoit/CBC)

Als de CRA naar de rechter stapt en een bevel tot naleving verkrijgt voor iemand die de informatie verstrekt, kunnen ze een boete krijgen van 10 procent van de totale verschuldigde belasting als de binnen een jaar verschuldigde belasting de $ 50.000 overschrijdt.

Soortgelijke bepalingen zouden van toepassing zijn op een aantal andere wetten, waaronder de Non-Exploited Housing Tax Act, de Select Luxury Goods Tax Act en een accijns die accijnzen heft op alcohol, tabak, cannabis en vapenproducten.

Een aparte begrotingsvoorziening heeft tot doel de klanten van belastingplanners die klanten adviseren om belastingen te ontwijken of op agressieve wijze te vermijden, kwetsbaarder te maken voor de gevolgen van hun daden. Door deze wijziging zou de cliënt aansprakelijk worden gesteld voor alle vermeden belastingschulden, inclusief het gedeelte dat door de belastingplanner wordt ingehouden.

De CRA zal ook meer kennis vergaren over welke buitenlandse liefdadigheidsinstellingen donaties van Canadezen kunnen ontvangen omdat zij betrokken zijn bij activiteiten zoals humanitaire hulp, rampenbestrijding of ‘activiteiten in het nationale belang van Canada’.

De periode waarin buitenlandse liefdadigheidsinstellingen in aanmerking komen voor Canadese donaties wordt verlengd van twee naar drie jaar. Ze zullen nu echter een jaarlijkse aangifte moeten indienen met daarin “het totale bedrag aan ontvangstbewijzen uitgegeven aan Canadese donoren, het totale bedrag aan geschenken ontvangen van in aanmerking komende donoren en informatie over hoe die fondsen werden gebruikt” – die allemaal openbaar zullen worden gemaakt. . .

Er zijn momenteel drie buitenlandse liefdadigheidsinstellingen geregistreerd bij de CRA: de Aga Khan Foundation, de Council on Canada-US Relations en de Canada-British Foundation.

Katrina Miller, uitvoerend directeur van Canadians for Tax Justice, zei dat haar fractie elke versterking van de wet tegen belastingontwijking verwelkomt, inclusief nieuwe regels voor belastingplanners die adviseren over belastingontduiking en agressieve belastingontwijkingsconstructies.

Ze zei dat haar fractie ernaar uitkijkt dat het parlement wetsvoorstel C-59 zal aannemen, dat een update en aanscherping van de Canadese General Anti-Avoidance Rules (GAAR) omvat.

“Canada zou tientallen miljarden kunnen verliezen [of dollars] “Elk jaar als gevolg van twijfelachtige belastingontduiking,” zei Miller, “zouden strengere regels de CRA in staat kunnen stellen belastingfraude aan te pakken en te winnen.”

Miller zei dat het ook goed is om te zien dat Canada zijn regels voor belastinginformatie bijwerkt om ook cryptocurrency-bedrijven op te nemen.

“Naarmate nieuwe sectoren van de economie groeien, is het essentieel om onze binnenlandse en internationale belasting- en rapportagekaders te moderniseren, zodat we niet achterop raken”, zei ze.