May 18, 2024

Waterval en BASF-team op de Dutch Sea Air Auction

Waterval en BASF-team op de Dutch Sea Air Auction

De Zweedse energiespeler Wattenfall heeft samengewerkt met het Duitse chemiebedrijf BASF om te bieden op een aanbesteding zonder subsidie ​​voor de Nederlandse regio Holland in de Nederlandse Noordzee. Waterton zal samen met BASF een bod uitbrengen op het 700 MW Hollandse Kust West VI-gebied en het 700 MW Hollandse Kust West VII-gebied.

De Hollands Cust West Wind Zone ligt circa 53 km uit de westkust van Nederland en is in twee aparte aanbestedingen geveild. Om de aanbesteding voor kavel VI te winnen, moeten de bieders milieumaatregelen in hun afwegingen meenemen, terwijl kavel VII investeringen en innovaties vraagt ​​die het Nederlandse energiesysteem ten goede komen. De inschrijvingen voor beide locaties sluiten op 12 mei 2022. Wie de aanbesteding won, wordt na de zomer verwacht.

Wattenfall en BASF worden momenteel gezamenlijk gebouwd Hollands Cust Jude, ‘s Werelds eerste niet-gesubsidieerde offshore windpark in de Nederlandse Noordzee. Vattenfall bouwt en exploiteert 15 kustwindparken en streeft naar een netto nul in 2040, terwijl BASF ernaar streeft de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 25% te verminderen, en tegen die tijd van plan is 100% van zijn wereldwijde elektriciteitsvraag voor 2021 uit hernieuwbare energiebronnen te halen . bewijzen.

De partners streven ernaar om tegen 2030 de impact op het milieu te verminderen en een netto positieve impact te hebben op de biodiversiteit. In die zin heeft Waterfall een eigen exclusieve afdeling ecologie en duurzaamheid ontwikkeld, waar ook de intrabiologische sector deel van uitmaakt. Hollandse Kust Zuid startte een gezamenlijke studie met natuurbeschermingsorganisatie De Rijke Noordzee om te onderzoeken of het ontwerp van de turbinekelder waarin de natuur is geïntegreerd, gunstig is voor de lokale omgeving.

“Als toonaangevende ontwikkelaar en industrieel voor mariene lucht gebruiken we onze sterke punten om een ​​ecologisch gunstig project te ontwikkelen, met een diepe toewijding aan duurzaamheid en behoud van biodiversiteit. De veiling omvat aanzienlijke investeringen en ‘s werelds eerste uitvindingen die de biodiversiteit en de duurzame zee ten goede zullen komen wind die van nature voorkomt in de Nederlandse Noordzee”, zegt dr. Eva Philip, hoofd van de afdeling Milieu en Duurzaamheid bij Vattenfall.