July 25, 2024

Wat is de zwaartekrachtconstante?

Wat is de zwaartekrachtconstante?

De zwaartekrachtconstante beschrijft de intrinsieke zwaartekracht en kan worden gebruikt om de zwaartekracht tussen twee objecten te berekenen.

Ook bekend als “Big G” of Jde zwaartekrachtsconstante werd eerst gedefinieerd door Isaac Newton in de universele wet van de zwaartekracht geformuleerd in 1680. Het is een van de fundamentele constanten van de natuur, met a Met een waarde (6.6743 ± 0.00015) x10^–11 m^3 kg^–1 s^–2 (Opent in een nieuw tabblad).