May 24, 2024

Wat betekent de uitspraak over CO2-uitstoot van de Nederlandse rechter voor Shell?

(Reuters) – Een Nederlandse rechtbank heeft Royal Dutch Shell woensdag bevolen om de geplande bezuinigingen op de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verdiepen, in een baanbrekende uitspraak die de weg zou kunnen effenen voor juridische stappen tegen energiebedrijven over de hele wereld.

Shell zei “teleurgesteld” te zijn over de uitspraak waartegen in beroep gaat.

Hier zijn enkele belangrijke punten over de uitspraak:

– Wat is het oordeel?

De rechtbank heeft Shell bevolen haar absolute CO2-uitstoot met 45% te verminderen in 2030 ten opzichte van het niveau van 2019. Shell streeft momenteel naar een vermindering van de koolstofintensiteit van de producten die het verkoopt met 20% in dezelfde periode van de basislijn van 2016.

Heeft de uitspraak invloed op de wereldwijde activiteiten van Shell?

Ja. In de uitspraak van de rechtbank werd gesteld dat de verlaging betrekking heeft op de wereldwijde activiteiten van Shell en niet beperkt is tot Nederland.

Wat betekent dat voor Shell?

De uitspraak luidde: “Het is aan RDS (Royal Dutch Shell) om de toezegging om te verminderen vorm te geven, rekening houdend met zijn huidige verplichtingen en andere relevante omstandigheden.”

Shell kondigde eerder dit jaar een strategie aan om tegen 2050 een netto nulemissiebedrijf te worden, wat betekent dat de absolute uitstoot op dat moment ook netto nul zal zijn. Het verklaarde dat het geloofde dat zijn emissies in 2018 een hoogtepunt bereikten.

Absolute doelen versus intensiteitsdoelen?

De rechtbank beval Shell om de absolute uitstoot met 45% te verminderen. De doelstellingen van Shell op korte en middellange termijn zijn gebaseerd op intensiteit.

Op intensiteit gebaseerde doelen meten de hoeveelheid broeikasgasemissies per eenheid geproduceerde energie. Dit betekent dat de absolute emissies kunnen stijgen naarmate de productie toeneemt, zelfs als de titelintensiteitsschaal afneemt.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van deze maand weigerde Shell-topman Ben van Borden absolute bezuinigingsdoelen te stellen. Hij zei: “Het verminderen van de absolute uitstoot op dit moment is vaak mogelijk door het inkrimpen van het bedrijf.”

Hoe groot is de uitstoot van broeikasgassen van Shell?

Shell, ‘s werelds grootste olie- en gashandelsbedrijf, produceerde in 2020 1,38 miljard ton kooldioxide, ongeveer 4,5% van de wereldwijde energiegerelateerde uitstoot dat jaar, gebaseerd op cijfers van het International Energy Agency https: //www.iea .org / artikelen / wereldwijd – Energiereview – Koolstofdioxide-uitstoot – in 2020.

De uitstoot van Shell in 2020 is gedaald van 1,65 miljard ton vorig jaar, grotendeels als gevolg van een lagere vraag naar olie en gas als gevolg van de coronaviruspandemie.

(Overgeleverd door Ron Bousso en Shadia Nasrallah, onder redactie van Veronica Brown en Alexander Smith)