June 15, 2024

Voorwaardelijke wet, Nederland, moet AED’s omvatten

Groningen, Nederland, 14 juni 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Onder verwijzing naar het belang hiervan AEDJeroen Camis, AED-consultant voor AED Master voor Werknemers en Werknemers, zegt dat de tijd is gekomen om AED onderdeel te maken van onze veilige en gezonde werkomgeving in heel Nederland.

Elke fabriek en kantoor heeft een AED of automatische buitendefibrillator nodig. Maar de voorwaardelijke wet, 1999, heeft het nog nooit verplicht gesteld.

Omdat plotselinge hartaanvallen op de werkplek blijven toenemen, moeten werkgevers AED’s in hun kantoren houden om een ​​gezonde werkomgeving voor alle werknemers te bieden.

Uit een onderzoeksrapport van HeartStitching en HeartsLog blijkt dat er in heel Nederland een nijpend tekort is aan AED’s. Veel werkgevers hebben hier niet het nodige bewustzijn over. Het plaatsen van AED’s op bedrijfsterreinen draagt ​​bij aan de lokale veiligheid en de nationale veiligheid van AED’s.

In de Arbeidsomstandighedenwet zijn enkele essentiële regels vastgelegd om de veiligheid van werknemers en werknemers op de werkplek te waarborgen. In het gebouw moeten bijvoorbeeld blusmiddelen, vluchtroutes en BHV’ers aanwezig zijn.

“Het is paradoxaal dat deze wet het belang van het plaatsen van AED’s in kantoren niet benadrukt. Jaarlijks krijgen meer dan 17.000 werknemers en werknemers een hartaanval. In veel van dit soort gevallen kan een persoon gered worden door op het juiste moment vroegtijdige noodhulp te verlenen met een defibrillator Waarom de overheid bedrijven niet stimuleert Koop AED Door subsidie? Daardoor nam de Nederlandse overheid geen verantwoordelijkheid.” Geron Camis van AED Master uitgelegd.

Een bedrijf moet een technicus inhuren die AED’s effectief kan bedienen in geval van nood. Aangezien het om een ​​medisch hulpmiddel voor noodgevallen gaat, moet iemand worden aangesteld met een medische achtergrond en ervaring met het bedienen van dergelijke hulpmiddelen. AED’s kunnen variëren in kleur, ontwerp en functie. Daarom dienen uniforme richtlijnen en SOP’s (standard operating procedures) voor het gebruik van AED’s in de Voorwaardelijke Wet te worden opgenomen.

In een crisissituatie is training de sleutel tot succes. Adequate training en expertise in het omgaan met AED’s stelt de technicus in staat om met een koud hoofd te werken en de patiënt te redden die een spoedbehandeling nodig heeft. Zonder adequate training en instructie is het voor iedereen moeilijk om een ​​AED te bedienen en kan het leven van iemand die aan een hartaandoening lijdt op de werkplek in gevaar komen.

AED’s kunnen verschillend zijn, maar de meeste hebben dezelfde functies. Daarom moet de autoriteit om AED’s op de werkplek te implementeren, uniforme richtlijnen implementeren. Niet alleen training, maar ook AED-operators of technici moeten de kans krijgen om van tijd tot tijd hun vaardigheden op het gebied van AED-bediening te verbeteren. Tijdig ingrijpen van de hogere mogendheden is hierbij vereist.

In Nederland heb je de keuze uit twee kwaliteitsscores: FDA rating en CE. Enkele bekende AED-merken Diffitech, Ziel, Philips en Heartsign.

Hoewel AED niet verplicht is, moeten werkgevers overwegen om deze in hun kantoor te plaatsen voor de veiligheid van hun werknemers. Dit geldt voor alle bedrijven, organisaties, clubs, scholen, hogescholen en fabrieken.

Elke werkgever of HR-leider kan beginnen met het plaatsen van AED’s in kantoren en fabrieken voor de veiligheid van hun werknemers en het publiek. Een paar dollar investeren in AED-apparatuur en training zal een nieuw leven geven aan mensen die medische noodhulp nodig hebben tijdens een plotselinge hartaanval.

Aanmelden AED in de buurt Draag bij aan de nationale veiligheid van HeartsLog en AED’s.

Mediadetails –

Bedrijf – AED Master
E-mail – [email protected]
Stad – Groningen
Land – Nederland