April 16, 2024

Volgens een nieuw boek is het werk van Vermeer geïnspireerd door de pinhole camera

Volgens een nieuw boek is het werk van Vermeer geïnspireerd door de pinhole camera

De foto-achtige schilderijen van de Nederlandse meester Johannes Vermeer zijn mogelijk geïnspireerd door de 17e-eeuwse pinhole-camera, die voor het eerst aan hem werd voorgesteld door jezuïetenpriesters, aldus een nieuwe biografie vrijdag.

Het boek onthult ook voor het eerst de omvang van de invloed van de katholieke kerk op Vermeer (1632-1675), die als protestant werd geboren en zich later bekeerde, aldus het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het museum organiseert in februari een grote tentoonstelling van de Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw, wiens werken als “Meisje met de parel” wereldberoemd zijn, maar er is weinig bekend over zijn leven.

Zijn huis in Delft lag naast een jezuïetenmissie met een verborgen kapel, waar hij ‘voor het eerst in aanraking kwam met de jezuïeten die zich bezighielden met de camera obscura’, aldus een biografie van Gregor Weber, hoofd van de afdeling schone kunsten van het Rijksmuseum.

Duizenden jaren lang in verschillende vormen gebruikt, bestond de “camera obscura” uit een donkere kamer of doos waarin een extern beeld werd geprojecteerd door een kleine opening of lens.

“Cameraspecifieke lichteffecten zijn te zien in de schilderijen van Vermeer, waardoor er geen twijfel over bestaat dat de kunstenaar door het apparaat is geïnspireerd”, aldus het museum.

Er is in de loop der jaren gespeculeerd dat Vermeer experimenteerde met camera obscura voor zijn werken die bekend staan ​​om hun gebruik van licht en schaduw.

De jezuïeten “zagen de camera obscura als een hulpmiddel om Gods goddelijke licht te observeren”, en Weber ontdekte een tekening van een priester die naast Vermeer woonde en die de effecten laat zien, aldus het Rijksmuseum.

Het voegde eraan toe dat het karakteristieke effect dat door het apparaat wordt gecreëerd, waarbij het midden is gefocust maar andere delen wazig zijn, “precies is wat hij bereikt” in zijn schilderij The Lacemaker, dat in het Louvre in Parijs hangt.

Hoewel Vermeer in de gereformeerde kerk werd gedoopt, zou hij zich vóór zijn huwelijk met Katharina Bolnes in 1653 tot het katholicisme hebben bekeerd.

De openbare katholieke eredienst werd eind 16e eeuw door de calvinistische Nederlanders verboden, maar een derde van de bevolking bleef trouw aan het Vaticaan.

De roem van Vermeer is de afgelopen jaren gestegen, maar hij stierf in de vergetelheid en liet zijn vrouw en kinderen met schulden achter.

De Vermeer-tentoonstelling opent op 10 februari in het Rijksmuseum en brengt 28 werken van de meesterschilder samen onder één dak.