July 25, 2024

Virtual Reality voor Rehabilitatie – Stichting UHN

Virtual Reality voor Rehabilitatie – Stichting UHN

Deelnemers aan het onderzoek werden blootgesteld aan een virtual reality (VR)-scène van een gangpad van een supermarkt (R), in een koepelvormig VR-laboratorium van het KITE Research Institute van UHN. (Foto's door Tim Fraser/UHN KITE Studio)

de afgelopen dagen StadionWetenschappers van het KITE Research Institute van UHN hebben ontdekt dat mensen met een hersenschudding een groter risico lopen op het ontwikkelen van door het gezichtsvermogen veroorzaakte bewegingsziekte.

Deze bevinding heeft een belangrijke impact op het gebruik van virtual reality bij de beoordeling en revalidatie van hersenschuddingen.

Hersenschudding, een veel voorkomende vorm van mild traumatisch hersenletsel, kan leiden tot een reeks symptomen, waaronder evenwichtsproblemen, slecht geheugen, duizeligheid en hoofdpijn.

Uit onderzoek blijkt dat personen met een hersenschudding meer afhankelijk zijn van visuele signalen vanwege hun verminderde evenwicht en sensorische integratiesystemen. Deze grotere afhankelijkheid van visuele signalen kan individuen vatbaarder maken voor door het gezichtsvermogen geïnduceerde bewegingsziekte (VIMS).

Virtuele realiteit is een populaire methode geworden voor beoordeling en revalidatie van hersenschuddingen vanwege de meeslepende en gecontroleerde omgevingen, die scenario's uit de echte wereld visueel kunnen simuleren voor therapeutische doeleinden. Het verhoogde risico op een hersenschudding bij personen met een hersenschudding benadrukt echter het belang van een zorgvuldig ontwerp en gebruik van virtual reality bij de behandeling van hersenschudding.

Dr. Behrang Keshavarz en Dr. Jennifer Campos, hoofdwetenschapper bij KITE, leidden een team van onderzoekers om het effect van hersenschudding op VIMS te onderzoeken bij blootstelling aan virtual reality-omgevingen.

Het onderzoeksteam werd geleid door Dr. Behrang Keshavarz (links), senior wetenschapper aan het Kite Research Institute van de Hai Ningbo Universiteit en eerste auteur van de studie, en Dr. Jennifer Campos, senior wetenschapper aan het Kite Research Institute en hoofdauteur van de studie.  (Foto’s: Hai Ningbo Universiteit)
Het onderzoeksteam werd geleid door Dr. Behrang Keshavarz (links), senior wetenschapper aan het Kite Research Institute van de Hai Ningbo Universiteit en eerste auteur van de studie, en Dr. Jennifer Campos, senior wetenschapper aan het Kite Research Institute en hoofdauteur van de studie. (Foto’s: Hai Ningbo Universiteit)

Het onderzoeksteam stelde 31 deelnemers, waaronder 16 mensen met een hersenschudding en 15 gezonde mensen, bloot aan een virtual reality-scène die bewegingen door het gangpad van een supermarkt met verschillende snelheden simuleerde.

Er is vastgesteld dat personen met een hersenschudding ernstiger VIMS-symptomen hebben dan gezonde personen, wat erop wijst dat de aanwezigheid van hersenschuddingsymptomen het risico en de ernst van VIMS aanzienlijk verhoogt.

“Deze bevindingen onderstrepen het belang van het nauwkeurig beoordelen van visuele stimulatie bij het behandelen van hersenschuddingen”, leggen de onderzoekers uit. “Het begrijpen van de relatie tussen hersenschuddingsymptomen en VIMS kan helpen betere strategieën te ontwikkelen voor het gebruik van virtual reality bij revalidatie van hersenschudding zonder VIMS te verergeren.

“Wat belangrijk is, is dat VR effectief kan worden geïmplementeerd bij de revalidatie van door het gezichtsvermogen veroorzaakte symptomen tijdens een hersenschudding.”

Nu VR-technologie steeds vaker voorkomt in klinische omgevingen, blijft het garanderen van de veiligheid en effectiviteit ervan voor gebruik in risicopopulaties, zoals personen met hersenschuddingen, een prioriteit.

Deze inzichten bieden een waardevolle basis voor verder onderzoek om op VR gebaseerde interventies te verbeteren, waardoor uiteindelijk de herstelervaringen voor hersenschuddingpatiënten worden verbeterd.

Dit onderzoek werd ondersteund door genereuze donateurs van de UHN Foundation.