July 19, 2024

Veel jongeren blijven bij hun ouders in Nederland wonen

Veel jongeren blijven bij hun ouders in Nederland wonen

Jongeren in Nederland wachten gemiddeld langer met het verlaten van het ouderlijk huis, maar keren na het vertrek minder vaak terug naar het ouderlijk huis. CBS (CBS) onderzocht en rapporteerde over de leefomstandigheden van 18- tot 31-jarigen.

In 2019 verliet 16 procent van de 18- tot 31-jarigen het ouderlijk huis, tegen 20 procent in 2021. De daling was het sterkst bij 18- tot 21-jarigen (-40%), wat aangeeft dat er meer jongeren aan het wachten waren. Ze moeten hun studie afronden voordat ze zelfstandig kunnen gaan wonen.

Het aandeel jongeren dat als student het huis uit is gedaald sinds 2014, terwijl het aandeel werkende jongeren is toegenomen. In 2019 had 66 procent van de jongvolwassenen al een baan toen ze het ouderlijk huis verlieten, vergeleken met 56 procent in 2011.

Het aandeel jongeren dat later terugkeerde naar het ouderlijk huis daalde van 5,4 procent in 2018 naar 4,6 procent in 2020, een daling van 15 procent. Volgens het CBS trekken jongvolwassenen minder snel bij hun ouders in omdat ze gemiddeld ouder zijn en meer betaald werk hebben als ze verhuizen.

“Jongeren zijn mogelijk beter voorbereid op zelfstandig wonen omdat ze tijdens hun studie en relatief jong minder vaak het huis uit gaan”, aldus het statistiekbureau. “Ze hebben vaak een vast inkomen en zijn eerder bereid het ouderlijk huis te verlaten.”

Een andere mogelijke reden waarom jongeren minder snel naar huis terugkeren, is de krapte op de woningmarkt: woningnood maakt mensen terughoudend om het huis uit te gaan. Het CBS zag dit effect niet in zijn onderzoek.