June 25, 2024

Toename van norovirusinfecties in Pangnirtung

Toename van norovirusinfecties in Pangnirtung

Het GN Department of Health geeft advies over symptomen, behandeling en manieren om het norovirus te voorkomen.

Alle inwoners van Nunavummiut, vooral ouders van baby's en jonge kinderen, worden door het ministerie van Volksgezondheid van de regering van Nunavut (GN) op de hoogte gebracht van een toename van het aantal norovirusgevallen in Pangnirtung.

Het norovirus is een maagziekte en is zeer besmettelijk. Hoewel het iedereen kan treffen, komen de ernstigste gevallen voor bij ouderen en kinderen. De infectie wordt meestal verspreid door contact met het braaksel of de ontlasting van een geïnfecteerde persoon. Het virus verspreidt zich gemakkelijk tussen individuen, maar kan ook worden verspreid via de consumptie van voedsel, water of ijs dat in contact is gekomen met een geïnfecteerde persoon.

Het norovirus verspreidt zich vooral snel in kinderdagverblijven, scholen en vliegtuigen. Hoewel de meeste norovirusgevallen in Canada zich tijdens de winter voordoen, is er momenteel een toename van het aantal gevallen in de Pangnirtung-gemeenschap.

Zowel kinderen als volwassenen met een milde ziekte wordt geadviseerd thuis te blijven en contact met anderen te vermijden totdat de symptomen verdwijnen.

Symptomen zijn onder meer misselijkheid, braken, maagpijn, koorts, diarree en soms koorts, koude rillingen en spierpijn. De ziekte treedt snel op en kan één tot drie dagen duren. De beste manieren om dit virus te voorkomen zijn de volgende:

– Was regelmatig de handen, vooral vóór het bereiden van maaltijden, na het verwisselen van de luier van de baby of na gebruik van het toilet.

– Rust en drink voldoende (vermijd frisdrank, energiedrankjes of andere suikerhoudende vloeistoffen).

– Reinig oppervlakken zoals werkbladen, deurklinken en badkamers vaak met warm water en zeep.

-Probeer onnodig contact met zieke mensen te vermijden.

Iedereen die last heeft van braken of diarree, moet afzien van het eten van gezinsmaaltijden om het risico op verspreiding van het virus naar andere gezinsleden te verkleinen. Bovendien moeten vuile kleding in heet water worden gewassen en op hoge temperatuur worden gedroogd om bacteriën te doden. Houd er rekening mee dat het kussen en aanraken van kinderen ziektekiemen kan verspreiden. Houd iedereen gezond door tijdens ziekte te isoleren.

Advies op het gebied van de volksgezondheid is beschikbaar in het Inuktitut, Engels, Inuinaktun en Frans op www.gov.nu.ca.

Inungnun Aanniaqtailinikkut Unniudjutit hailihimajun Inuktitut, Qablunaatun, Inuinnaqtun Uiuitullu uvani www.gov.nu.ca.

Les avis de santé publique is beschikbaar in het Engels, Engels en Frans op www.gov.nu.ca.

Mensen met symptomen kunnen thuis worden verzorgd, tenzij de symptomen ernstig worden en sprake is van zwakte en uitdroging. Als deze symptomen optreden, moet medisch advies worden ingewonnen bij een zorgverlener.

Lees meer door de Norovirus-factsheet te lezen die beschikbaar is op de webpagina van het ministerie van Volksgezondheid.