December 2, 2023

Sport, honden en gepensioneerden: Welkom in de Nederlandse politiek

Sport, honden en gepensioneerden: Welkom in de Nederlandse politiek

Nederlandse kiezers zullen een duizelingwekkend scala aan keuzes hebben als ze naar de stembureaus gaan voor de cruciale algemene verkiezingen die op 22 november plaatsvinden.

In de meeste regio’s zullen minstens 26 partijen aan de stemming deelnemen, een heel ander vooruitzicht dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Frankrijk of Groot-Brittannië, waar kiezers uit slechts een paar opties kunnen kiezen.

Uit opiniepeilingen blijkt dat de centrumrechtse VVD, de Nieuwe Nationale Veiligheidsraad of de linkse coalitie van de Groene Sociaal-Democraten waarschijnlijk als winnaar uit de bus zullen komen. Maar hier is AFP’s gids door de soep van de Nederlandse politiek, met aandacht voor vijf van de meest ongewone partijen.

“Dieren zijn bewuste en voelende individuen. Hun leven moet met zorg worden behandeld”, begint de verklaring van de Dierenpartij, waarin een treurig uitziende hond op haar website staat die om donaties vraagt.

Tot de beleidsmaatregelen behoren het verankeren van dierenrechten in de grondwet, het oprichten van een gezamenlijk ministerie van Volksgezondheid en Dierenrechten dat zorg draagt ​​voor de gezondheid van mens en dier, en het onderzoeken van alle kabinetsbesluiten om de omvang van hun impact op het dierenwelzijn te bepalen.

Advertentie – Scroll om door te gaan

De partij dringt ook aan op een einde aan de veehouderij, met een “radicale vermindering” van het aantal dieren dat voor consumptie wordt gedood.

Aquaria en circussen met dieren worden verboden, met strengere regels voor kinderboerderijen – “dieren zijn geen knuffels”.

“Partij voor der Dieren” voert ook campagne over milieuvraagstukken zoals huisvesting en openbaar welzijn.

Advertentie – Scroll om door te gaan

De partij kreeg bij de verkiezingen van 2021 bijna 400.000 stemmen, wat haar zes zetels opleverde in het parlement met 150 zetels.

Zoals de naam al doet vermoeden, voert deze partij campagne voor de rechten van kiezers van meer gevorderde leeftijden.

Het wil de pensioengerechtigde leeftijd terugbrengen naar 65 jaar (oplopend tot 67 in 2024), beperkingen stellen aan de socialezekerheidsbijdragen van 45-plussers en de successierechten afschaffen.

Advertentie – Scroll om door te gaan

De 50+ partij won bij de verkiezingen van 2021 iets meer dan één procent van de stemmen, wat haar één zetel in het parlement opleverde. Het had voorheen vier zetels.

Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum bevindt zich de Nieuwe Generatie Partij, die campagne voert voor de Nederlandse jeugd.

Gratis openbaar vervoer en onderwijs, het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 14 jaar en ‘radicale gelijkheid’ (‘vernietigend patriarchaat’) behoorden tot de belangrijkste punten van het manifest van deze partij.

Advertentie – Scroll om door te gaan

De partij plaatst vier mensen onder de 18 jaar op de stemlijst en de gemiddelde leeftijd van haar kandidaten is 29,8 jaar.

“Ze geloven allemaal dat het in Nederland beter en minder stressvol kan”, staat op de website van de partij.

De Sportpartij, die op haar website een vrolijke vrouw laat zien die buiten op de fiets aan het sporten is, zegt de enige partij te zijn die oproept tot ‘sport, beweging en een gezonde levensstijl voor alle Nederlanders’.

Advertentie – Scroll om door te gaan

Tot de beloften van de partij behoren onder meer gratis sportfaciliteiten voor jongeren onder de 21 jaar, lagere gezondheidszorgbijdragen voor “mensen die blijk geven van een gezonde levensstijl” en prikkels voor mensen om lopend of fietsend naar hun werk te gaan.

De partij wil verplicht zwemmen opnemen in het schoolcurriculum, met minimaal twee lessen lichamelijke opvoeding van een uur per week.

Jonge leerlingen worden niet alleen getest op academische vaardigheden, maar ook op hoe goed ze kunnen bewegen.

Holland With a Plan wil ‘meer kleur in de politiek’ en ‘kracht door verschillen’.

Het presenteert zijn visie op een homepage met een idyllisch Nederlands landschap van windmolens en kanalen, en portretteert zichzelf als een ‘jeugdbeweging’ die ook ‘de Aziatische gemeenschap in Nederland een stem wil geven’.

Het ‘plan’ omvat gratis vervoer voor iedereen, een onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis kinderopvang vanaf twee jaar en referenda over een breed scala aan kwesties.