April 15, 2024

Spanje en Nederland introduceren subsidies voor batterij- en PV-productie

Spanje en Nederland introduceren subsidies voor batterij- en PV-productie

Spanje

Het Spaanse Ministerie van Milieuverandering (MITECO) heeft een nieuw stimuleringsprogramma voor hernieuwbare energiebronnen en opslagproductie opengesteld voor openbare raadpleging.

In de eerste ronde van het project zal € 750 miljoen (US$ 811 miljoen) worden toegewezen op basis van de behoeften die zijn uiteengezet in de informatie die tijdens de openbare raadpleging is verzameld. De financiering zal worden verstrekt door het Spaanse Herstel- en Veerkrachtprogramma (PRTR) en heeft tot doel de productie van apparatuur en componenten voor onder meer zonnepanelen, batterijen en elektrolyzers te bevorderen. Volgens MITECO kunnen toekomstige rondes andere aspecten van de toeleveringsketen omvatten.

Een van de doelstellingen van het plan was het versterken van de binnenlandse productie van Spanje en zijn strategische autonomie, evenals van Europa.

Teresa Ribera, de Spaanse minister van Milieuverandering, zei dat het niet alleen gaat om het veranderen van de ‘kleur’ van moleculen of elektronen naar groen, maar dat “we willen dat de kapitaalgoederen in Spanje worden geproduceerd”.

Het Energy Savings and Diversification Agency (IDAE in het Spaans) zal toezicht houden op het programma en de financiële steun, inclusief bestaande en nieuwe projecten. Voor bestaande projecten kan dit het uitbreiden van de jaarlijkse capaciteit omvatten door het toevoegen van een nieuwe productielijn of het upgraden van bestaande lijnen met apparatuur die nog niet eerder werd gebruikt. Alleen projecten die niet voorafgaand aan de bieding zijn geïnitieerd, worden echter geaccepteerd.

De openbare raadpleging is open tot 15 maart voor meer details Hier toegankelijk (in het Spaans).

Nederland

Nederland heeft een nieuwe subsidie ​​ingevoerd, gericht op het ondersteunen van de binnenlandse productie van zonnepanelen, batterijen en elektrolyzers.

De nieuwe Investeringssubsidie ​​Klimaat Neutrale Economie (IMKE), die eerder deze maand door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werd aangekondigd, gaat bedrijven in de Nederlandse maaksector ondersteunen met zonnepanelen, batterijen en electrolyzers voor de productie van waterstof.

Deze nieuwe subsidie ​​heeft tot doel de afhankelijkheid van Nederland van andere landen voor de aanschaf van deze onderdelen te verminderen.

De consultatie staat open tot 3 maart 2024, mogelijk wel Hier toegankelijk (in het Nederlands). Het overleg heeft tot doel informatie te verzamelen over de voorwaarden van de subsidie, de duur ervan en de hoogte van de subsidie.

De aankondiging van beide projecten komt slechts enkele weken nadat het Europees Parlement en de EU-Raad nieuwe regelgeving hebben aangenomen om de zonne-industrie in de regio te stimuleren via de Net Zero Industry Act (NZIA).

De volledige details van de NZIA zijn nog niet vrijgegeven, maar een van de geïmplementeerde criteria is een quotum van 50% op door de lidstaten geveilde zonnecapaciteit, waarvoor modules uit één land per jaar kunnen worden betrokken.

U kunt de volledige originele versies van deze twee artikelen lezen op PV Tech: Spanje (hier) En Nederland (hier).