April 16, 2024

“Sluit faillissement niet uit; kies de juiste weg”

“Sluit faillissement niet uit; kies de juiste weg”

In maart ontving de Tweede Kamer een zending van het departement. Hieruit blijkt dat 40% van de tuinbouwbedrijven binnen een half jaar in financiële problemen kan komen door de hoge gasprijzen. Dat schrijft Meteorologisch Minister Rob Jetton in een brief.

Dit naar aanleiding van Kamervragen over het rapportDe helft van de glastuinbouwexperts ziet zich genoodzaakt definitief of tijdelijk te stoppen vanwege hogere gasprijzen.‘. Jetton zegt eind april aan de Tweede Kamer te rapporteren over wat een bedreiging vormt voor de glastuinbouwsector.

Volgens minister Jetton is het onmogelijk in te schatten hoeveel bedrijven deze winter zullen omvallen of leeg staan ​​als de omstandigheden of energiekosten ongewijzigd blijven. “De gasprijzen zijn volatiel en de situatie op de gasmarkt is zeer onzeker. Er zijn verschillende signalen uit de sector. Boeren komen met creatieve oplossingen voor laagintensieve winterteelt. Natuurlijk delen we zorgen en urgentie. De huidige hoge energieprijzen zijn problemen veroorzaken’, schreef de minister.

“We zijn hierover in gesprek met de sector en de banken. Maar we kunnen niet uitsluiten dat sommige bedrijven failliet gaan en de sector op het goede spoor zetten. We moeten investeren in duurzaamheid en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. sector moet flexibeler worden in het omgaan met hoge, volatiele energieprijzen, en iedereen moet daaraan bijdragen.

Jetton erkent dat een grootschalig faillissement in de Nederlandse glastuinbouw direct gevolgen zal hebben voor andere sectoren. “Binnen het tuinbouwcluster wordt nauw samengewerkt tussen tuinders, toeleveranciers, handel en techniek. Als er te veel boeren ten onder gaan, heeft dat gevolgen voor het hele tuinbouwcluster in Nederland.”

Verandert
Jetton werd ook gevraagd om over te stappen op duurzame bronnen zoals aardwarmte en gaf toe dat zulke alternatieven vaak tijd kosten. “Je kunt bijvoorbeeld op korte termijn andere opties, zoals zonnewarmte, realiseren. Dat betekent niet dat de transitie nog maar net begint en er geen haalbare opties zijn.

Inmiddels vragen veel bedrijven de Subsidieregeling Energie Efficiënte Glastuinbouw (EG) aan. “De huidige situatie onderstreept nogmaals de urgentie en noodzaak om klimaat- en energieverandering te versnellen. Eind april zal de regering informatie verstrekken over klimaatverandering en energieverandering bij de uitbreiding van het Alliantieakkoord en in de glastuinbouw”, schreef de minister. . .

Eind april moet er meer informatie beschikbaar zijn over de voornemens van het kabinet voor de glastuinbouw. “We gaan ons met name richten op de verbreding van het alliantieakkoord, het belang van energiebesparing en het versnellen van energie en klimaatverandering. We blijven met de sector en banken in gesprek over wat er nodig is om deze transitie te versnellen. bespreken wat particuliere bedrijven op korte termijn kunnen doen.”

De huidige stand van zaken, zegt Jetton, is dat de industrie snel afhankelijk is van minder fossiele brandstoffen, meer energie bespaart en het nog urgenter maakt om over te stappen op het gebruik van andere energiebronnen. “Daarvoor moet de sector ook echt in actie komen. We kijken wat we voor bedrijven kunnen doen. Hogere gasprijzen gaan we echter niet compenseren.”

“Hoge energieprijzen zijn een zorg voor iedereen; het raakt heel Nederland. Dit versterkt de noodzaak van dringende actie op energiezekerheid en klimaatverandering. Hij schrijft.

De volledige brief is hier te lezen.