April 15, 2024

Shubel: Een Afrikaanse vogel ter grootte van een mens die kleine krokodillen eet en zijn broers doodt

Shubel: Een Afrikaanse vogel ter grootte van een mens die kleine krokodillen eet en zijn broers doodt

naam: Showbel (Palaeniceps rex)

Waar woon je: Moerassen en moerassen van Oost-Afrika