April 18, 2024

Rechter Ron DeSantis ontsloeg de Democratische eiser, maar weigerde Andrew Warren te herstellen

Rechter Ron DeSantis ontsloeg de Democratische eiser, maar weigerde Andrew Warren te herstellenCNN

Een federale rechter weigerde De rechtszaak aangespannen door de voormalige procureur-generaal van Florida die Gov aanklaagde Ron DeSantis voor zijn schorsing vorig jaar.

De Amerikaanse districtsrechter Robert Hinkle zei vrijdag naar zijn mening dat DeSantis’ schorsing van Andrew Warren, de officier van justitie die uit Hillsborough County is verwijderd, in strijd is met de grondwet van Florida, maar dat hij als federale rechter niet kan oordelen tegen een staatsfunctionaris op basis van een schending van staatswet.

Republikeinse gouverneur Warren abrupt verwijderd, een tweemaal gekozen democratische functionaris, beweerde in augustus dat de procureur-generaal van Tampa zijn ambtsplicht had verwaarloosd door te zweren zijn ambt niet te gebruiken om mensen te vervolgen die abortussen willen uitvoeren of tegen artsen die genderbevestigende zorg verlenen aan transgenders. Mensen.

De opmerking van Warren was een bijzonder opmerkelijk voorbeeld van DeSantis die op agressieve wijze de bevoegdheden van zijn scheidsrechters gebruikte om Escalerende culturele veldslagen En verhoog zijn status op het nationale toneel. De procureur-generaal van de staat is een democratisch gekozen positie, en critici van de gouverneur zeggen dat zijn besluit om Warren te schorsen de wil ondermijnde van de kiezers in de omgeving van Tampa die hem tot hun lokale topadvocaat hadden gekozen.

Warren vroeg de rechter in zijn rechtszaak om hem in de rol te herstellen.

Maar Hinkel verwierp de argumenten van Warren dat de acties van DeSantis de vrijheid van meningsuiting in de Amerikaanse grondwet schenden op een manier die de tussenkomst van een federale rechtbank rechtvaardigt. Warren voerde aan dat hij was geschorst wegens beschermde meningsuiting – met name openbare verklaringen die hij had afgelegd ter ondersteuning van abortus en LGBT-rechten. Hoewel deze verklaringen, en de andere factoren die tot Warrens schorsing leidden, beschermde meningsuiting waren, zou DeSantis “hoe dan ook dezelfde beslissing hebben genomen, zonder deze zaken zelfs maar in overweging te nemen”, concludeerde Hinkel, verwijzend naar Warrens benadering als een “eiser”. .”

“Schendingen van het eerste amendement waren niet nodig voor de uitkomst, en daarom heeft meneer Warren geen recht op vrijstelling in deze procedure”, zei Hinkle. “De opmerking was ook in strijd met de grondwet van Florida, en die schending had invloed op de uitkomst. Maar het elfde amendement verbiedt een federale rechtbank om declaratoire schadevergoeding of een dergelijk bevel toe te kennen aan een staatsfunctionaris, uitsluitend gebaseerd op een schending van de staatswet. ”

Bewijs dat tijdens het proces werd gepresenteerd, toonde aan dat het kantoor van de gouverneur de politieke voordelen van het ontslaan van Warren afwoog. Het procesverslag toonde ook aan dat een bondgenoot van DeSantis de taak had om correctionele aanklagers te vinden wier aanpak in strijd was met de opvattingen van de gouverneur over wetshandhaving.

In een verklaring aan CNN na de uitspraak van Hinkle zei DeSantis-woordvoerster Taryn Fensky: “Vandaag heeft de rechtbank het besluit van de gouverneur bevestigd om Andrew Warren uit zijn ambt te schorsen wegens plichtsverzuim en incompetentie.” De uitspraak van Hinkel, die meer dan 59 pagina’s besloeg, was echter vaak kritisch over het optreden van de gouverneur en concludeerde niet dat Warren zijn plicht had gekozen of incompetent leek.

Hinkle zei naar zijn mening dat “er geen spoor van wangedrag van de kant van meneer Warren was” in het procesverslag en dat “de bewering dat meneer Warren zijn plicht had verwaarloosd of incompetent was, onjuist is”.

Een woordvoerder van Warren reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Dit adres is bijgewerkt.