June 17, 2024

Rechter Bannon brengt casuservaring in historische dagvaardingsgevechten

Nichols – die door voormalig president Donald Trump op het podium werd benoemd – zal nu toezicht houden op de zaak van het ministerie van Justitie tegen Bannon, een voormalige Trump-adviseur, over de vermeende niet-naleving door Bannon van het onderzoek van het Huis van 6 januari.

“Deze ervaring geeft hem veel basis voor een aantal van de argumenten die Bannon waarschijnlijk zal aanvoeren”, zegt Jonathan Schaub, professor in de rechten aan de Universiteit van Kentucky Rosenberg en expert op het gebied van franchisekwesties.

Vorderingen van het Bush Department of Justice in de rechtbank – inclusief mondelinge argumenten van Nichols zelf en toen de hoofdprocureur-generaal – werden verworpen in de districtsrechtbank en het geschil werd uiteindelijk beslecht door de regering-Obama voordat een hof van beroep het volledig kon beoordelen in Voordelen .

De zaak van Myers was echter prominent aanwezig in de dagvaardingen van de Trump-regering, die het toneel vormden voor aanstaande rechtszaken over congresonderzoeken naar de rellen in het Capitool.

Aanklagers zullen worstelen met de unieke juridische vragen in de zaak van Bannon die de weg van het ministerie van Justitie naar de aanklacht van Bannon zouden kunnen bemoeilijken. Maar sommige van die verschillen kunnen het voor Nichols gemakkelijker maken om beslissingen te nemen tegen een bondgenoot van Trump, zeggen juridische experts – ongeacht de sympathie die de rechter nog heeft. Hij heeft argumenten die hij meer dan tien jaar geleden maakte.

“Ik denk dat als er één rechter was die de zaak goed kende, het rechter Nichols zou zijn”, zei Rick Kaplan, een advocaat die de commissie van het Huis vertegenwoordigde in de zaak Myers. “Een zaak als Myers was al vele jaren niet opgedoken, dus het opende nieuwe horizonten.”

Een geschiedenis van het verdedigen van agressieve interpretaties van executive privilege.

Het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden heeft Myers gedagvaard in haar onderzoek naar het ontslag van verschillende Amerikaanse procureurs-generaal onder president George W. Bush. De zaak was een uiterst zeldzame gebeurtenis voor het Congres om te proberen burgerlijke rechtszaken te gebruiken om naleving af te dwingen van een dagvaarding die was uitgevaardigd door een ambtenaar van de uitvoerende macht.

Myers had haar rol als raadsman van het Witte Huis op het moment van haar dagvaarding al verlaten, maar de regering-Bush voerde aan dat, omdat het onderzoek betrekking had op haar werk als naaste presidentieel adviseur, ze werd beschermd door absolute immuniteit waardoor ze kon voorkomen dat ze verscheen tot haar getuigenis – argumenten die de regering-Trump herhaalde toen het Huis van Afgevaardigden de voormalige Witte Huis-adviseur Don McGahn in 2019 aanklaagde wegens weigering om te voldoen aan een dagvaarding van het congres.

Nichols presenteerde de argumenten van het ministerie van Justitie in de zaak Myers toen het werd gehoord in de districtsrechtbank en toen het voor de Capital Circuit Appeals Committee was.

“Ik denk dat onze briefingen duidelijk maken dat de noodzaak van immuniteit niet alleen gebaseerd is op de noodzaak om het belang van de president in vertrouwelijkheid te beschermen, die op zijn minst in sommige opzichten kan worden beschermd door middel van executive privilege, maar ook op het vermogen om de onafhankelijkheid van de president te beschermen en hoe de onafhankelijkheid van de president en hoe de belangen van de president worden beschermd’, zei Nichols tijdens een lokale rechtszitting in juli 2008 in de zaak ‘Het uitoefenen van zijn grondwettelijke plichten en verplichtingen’.

Het ministerie van Justitie beweerde in memo’s ondertekend door Nichols en andere hoge functionarissen van het ministerie van Justitie in Bush niet alleen dat Myers grondwettelijk immuun is om te verschijnen om te getuigen, maar dat de rechterlijke macht niet de bevoegdheid heeft om een ​​civiel proces te beslechten dat door het Congres is aangespannen . (Dit argument is niet beschikbaar voor Bannon omdat hij strafrechtelijk wordt vervolgd door de uitvoerende macht.)

“Rechter Nichols presenteerde destijds de argumenten van de uitvoerende macht, die zeer agressief waren in hun opvattingen over bekwaamheid [presidential] Emily Berman, een professor aan het University of Houston Law Center, zei dat counselors weigerden informatie te overhandigen Hij was Presenteerde een amicus brief in de zaak Myers namens verschillende organisaties van openbaar belang.

“Hij zal zich bewust zijn van de problemen, en hopelijk zal het hem in ieder geval in staat stellen om relatief snel over sommige van die dingen te oordelen”, zei Berman. “Maar ik denk dat het belangrijk is dat hij een geschiedenis heeft in het verdedigen van agressieve interpretaties van executive privilege.”

Trump waarschuwt om het Congres niet te veel macht te geven omdat hij de gegevens van het Witte Huis geheim wil houden

Berman zei dat de argumenten die Bannon nu aanvoert om niet deel te nemen aan het huidige House-onderzoek agressiever zijn dan de beweringen van het ministerie van Justitie in de zaak-Mers. Opgemerkt moet worden dat het feit dat een advocaat namens een cliënt bepaalde argumenten aanvoert – die volgens Nichols in het Myers-geschil de uitvoerende macht van de Amerikaanse regering was – niet betekent dat de advocaat persoonlijk met die argumenten instemt, of dat hij zal ze meenemen naar de tribune.

In zijn twee jaar op de bank heeft Nichols verschillende keren gemaakt Bepalingen die in strijd zijn met de belangen van de president die hem heeft benoemd.
Nichols Dichtbij Trump-regering probeert TikTok te verbieden en weigerde om te ruilen Rechtszaak wegens laster tegen bondgenoten van Trump wegens valse beschuldigingen van fraude bij de verkiezingen van 2020. Hij verwierp ook de argumenten van Trump In een zaak met betrekking tot mogelijke openbaarmaking van zijn belastingaangiften aan het Congres.

Ervaring die nuttig zal zijn bij zijn evaluaties

Bannon wordt strafrechtelijk vervolgd door de regering-Biden, die handelde op verzoek van het Huis, terwijl het ministerie van Justitie van Bush weigerde Myers te vervolgen, wat wetgevers ertoe bracht in plaats daarvan een civiele rechtszaak tegen haar aan te spannen.

Judy Hunt, een voormalig advocaat van het ministerie van Justitie die betrokken was bij de zaak Myers, zei dat de kwesties die in de zaak Myers aan de orde worden gesteld en die van Bannon niet hetzelfde zijn.

“Maar ik denk dat het feit dat rechter Nichols die andere zaken heeft behandeld hem nuttige ervaring geeft bij zijn beoordelingen, omdat hij al veel begrijpt over deze kwesties”, zei Hunt.

In de zaak Myers voerde het ministerie van Justitie aan dat de rechtbank zich niet in het geschil mocht mengen omdat criminele minachting – evenals instrumenten die door wetgevers worden behouden, zoals financieringsbesluiten van de uitvoerende macht en beweringen van kandidaten – geschikte manieren waren om de naleving van dagvaardingen onder druk te zetten. In zijn rechtbankargumenten beschreef Nichols de mening van de afdeling dat “het Congres de uitvoerende macht niet kan aanklagen voor de federale rechtbank voor informatie die het de uitvoerende macht had gevraagd om te helpen bij zijn wetgevende functie.”

Nichols benadrukte ook een 200-jarige traditie van onderhandelingsfaciliteiten van het Congres en de uitvoerende macht rond het naleven van dagvaardingen, met het argument dat tussenkomst van de rechtbank in het geschil het proces zou verstoren. De advocaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de zaak benadrukten hoe de regering-Bush enkele verzoeken om informatie van het Congres afhandelde voordat ze in een impasse over de getuigenis van Myers kwamen.

Opgemerkt wordt dat Bannon nooit heeft deelgenomen aan onderhandelingen met wetgevers over samenwerking, achter zijn toespraak De advocaat stuurde op 6 januari een House-commissie om de wetgevers te vertellen dat hij de instructies van de voormalige president Trump zou opvolgen om niet deel te nemen aan hun onderzoek.

“Ik denk dat Bannon het voor het ministerie van Justitie gemakkelijker heeft gemaakt – en voor Nichols om hierover te oordelen – door volledig niet-conform te zijn, omdat franchise: één, het is gekwalificeerd. Het is alleen van toepassing op bepaalde informatie. En er is een traditie in onderhandelen, ” Shaab, die onder de regering-Obama voor het ministerie van Justitie werkte, vertelde CNN.

Hoewel Myers, net als Bannon, geen regeringsfunctionaris was toen het Congres haar diploma wilde halen, waren de wetgevers geïnteresseerd in de gebeurtenissen die plaatsvonden terwijl ze in het Witte Huis was. Bannon – zoals wetgevers nu opmerken – was al lang weg van het Witte Huis toen de rellen in het Capitool en aanverwante gebeurtenissen uitbraken.

Maar aangezien dit een strafproces is en geen civiele zaak, zullen er hindernissen zijn die het ministerie van Justitie zal moeten overwinnen die er niet waren toen de Tweede Kamer Myers beveelt naleving van een dagvaarding die is uitgevaardigd door Amerikaanse procureurs-generaal.

Een mogelijke vraag in het geval van Bannon is het gewicht dat zou kunnen worden toegekend aan het bevestigingsprivilege van de voormalige president, aangezien Biden afstand deed van een voorrecht met het oog op huisverzoeken van Bannon, terwijl Trump – in een afzonderlijke civiele zaak met betrekking tot presidentiële dossiers – beweert dat zijn bevestigingsprivilege kan een ontheffing opheffen. Biden erover.

Wil Bannon schuldig worden bevonden, dan zouden officieren van justitie moeten bewijzen – uiteindelijk voor een jury – dat Bannon de opzettelijke bedoeling had om een ​​dagvaarding van het congres te weerstaan. De advocaten van Bannon zullen waarschijnlijk beweren dat hij te goeder trouw redenen had om niet te verschijnen om te getuigen, en beweren dat hij de aanwijzingen van de voormalige president en het advies van zijn advocaat opvolgde.

“Hoewel in de rechtszaak van Myers dit soort ambiguïteit acceptabel was, probeert de rechtbank kwesties van voorrecht en immuniteit op te lossen”, zei Schaub.. “Hier, als er dubbelzinnigheid in de wet is, zal het in het voordeel van Bannon worden uitgelegd, omdat hij een criminele verdachte is.”