May 19, 2024

Petitie: VNG doet een beroep op de Tweede Kamer om Nederland niet stil te laten staan

Petitie: VNG doet een beroep op de Tweede Kamer om Nederland niet stil te laten staan

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een beroep gedaan op de Tweede Kamer en de Eerste Kamer om Nederland te laten ‘opschorten’ nu het kabinet er niet meer is. In een petitie vroeg de vereniging de parlementariërs namens alle 342 gemeenten “niet te wachten op een nieuw kabinet op sleutelgebieden, maar zich bezig te houden met de noodzakelijke wet- en regelgeving.”

Volgens de berichten van EenVandaag is het de eerste keer dat VNG zelf een petitie indient, bevestigt de woordvoerder. “De urgentie van wat er nu gebeurt is zo groot”, zei VNG-voorzitter Sharon Dijksma. “De val van het kabinet haalt het momentum uit alle documenten en we hebben geen financiële reserves om veel van de noodzakelijke stappen te ondernemen. Dit maakt de situatie desastreus voor lokale overheden.”

Op woensdag 12 september beslist Twitter Gamer welke onderwerpen controversieel verklaard moeten worden, dat wil zeggen welke documenten naar het nieuwe kabinet worden gestuurd. Comer stemt volgende week over lijsten die zijn opgesteld door verschillende commissies van Tweet Camer, zoals de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Volgens VNG zijn er echter grotere maatschappelijke problemen die niet kunnen wachten. “Het kabinet vertrekt, maar onze inwoners en hun problemen niet”, zegt leider Dijksma, tevens burgemeester van Utrecht.

Het gebrek aan betaalbare woningen, de stijgende armoede, wachtlijsten in de jeugdzorg en de Energietransitie- en Uitwisselingswet behoren tot de kwesties die de vereniging het meest urgent acht. Eerder had het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Tweet Gamer ook gevraagd laatstgenoemde wet, die omstreden gericht was op een gelijke verdeling tussen gemeenten, niet af te kondigen.

“Het parlement beslist of het daadwerkelijk de wetgeving gaat aanpakken die nodig is om de problemen op te lossen”, aldus Dijksma. “Wij doen een beroep op het VNG-parlement: ga alstublieft door met uw werk op deze belangrijke kwesties.”

Met de petitie wil de vereniging druk uitoefenen op de regering, want ook als het kabinet omvalt, moeten de vraagstukken die zich nog in het land voordoen geregeld worden, meldt EenVandaag. “We hopen dat we op deze manier echte politieke druk kunnen uitoefenen door te laten zien dat veel mensen in dit land vinden dat het land niet tot stilstand mag komen”, benadrukte Dijksma.