May 20, 2024

Pacific Western Bank geeft verdere update en details over de financiële kracht

Pacific Western Bank geeft verdere update en details over de financiële kracht

Backwest Bancorp

LOS ANGELES, 22 MAART 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Pacific Western Bank (de “Bank”), moederdochter van PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) (het “Bedrijf”), geeft vandaag de volgende update uit over haar financiële kracht, inclusief die liquiditeit en deposito’s, naast andere recente ontwikkelingen. De financiële informatie wordt niet gecontroleerd.

In lijn met haar aankondiging op 17 maart 2023, blijft de bank profiteren van sterke liquiditeit en vaste deposito’s, met meer dan $11,4 miljard aan contanten beschikbaar vanaf 20 maart 2023, wat meer is dan de totale onverzekerde deposito’s van $9,5 miljard vanaf maart 20, 2023. .

De Bank heeft ook nog steeds een gediversifieerde depositobasis, waaronder commercieel en gemeenschapsbankieren, verenigingen van huiseigenaren, particuliere en projectklanten. Specifieke stortingsinformatie wordt hieronder weergegeven.

31 december 2022

20 maart 2023

(in miljarden dollars)

hoeveelheid

% van alles

hoeveelheid

% van alles

Gemeenschapsbank

$ 16,9

50%

$ 15,1

56%

Risicobankieren

11,3 USD

33%

$ 6,4

24%

groothandel deposito’s

$ 5,2

15%

$ 5,3

20%

het totaal

$ 33,9

$ 27,1

In totaal bedroegen op 20 maart 2023 FDIC-verzekerde deposito’s meer dan 65% van alle deposito’s, inclusief rekeningen die in aanmerking komen voor pass-through-verzekering, en waren FDIC-verzekerde projectdeposito’s goed voor meer dan 82% van de totale deposito’s voor het project. , met inbegrip van accounts die in aanmerking komen voor een pass-through-verzekering. De bank heeft ook $ 600 miljoen aan deposito’s die worden gedekt door andere verhandelbare effecten. De rentetarieven voor contante deposito’s van de bank weerspiegelen een bescheiden stijging aan het einde van het jaar, van 1,71% op 31 december 2022 tot 2,04% op 20 maart 2023.

Naast stabiele deposito’s heeft de Bank proactief een aantal maatregelen genomen om haar liquiditeit te verbeteren. Deze stappen omvatten onder meer het gebruikmaken van beschikbare federale faciliteiten, waaronder $ 3,7 miljard aan leningen van de FHLB, $ 10,5 miljard aan leningen van het Federal Reserve Discount Window en $ 2,1 miljard aan langlopende bankfinancieringsprogrammaleningen, in elk geval vanaf 20 maart 2023. bank was ook getuige van goedkeuringen door de particuliere sector, waardoor $ 1,4 miljard aan contante opbrengsten werd veiliggesteld, volledig gefinancierd door ATLAS SP Partners via een nieuwe door activa gedekte financieringsfaciliteit, die versneld liquiditeit vrijmaakte uit hoogwaardige onbezwaarde activa. De bank heeft ook een toename gezien in het openen van rekeningen in haar zakenbankieren, met bijna 130 nieuwe geopende rekeningen sinds 9 maart 2023.

Marktontwikkelingen en de strategische locatie hadden ook een positieve invloed op de bank, aangezien de geaccumuleerde overige uitgebreide verliezen van de bank daalden van $ 791 miljoen op 31 december 2022 tot $ 704 miljoen op 17 maart 2023. Tot 28 februari 2023 schatte de bank de nettowinst op $ 48,9 . $ 1 miljoen, inclusief $ 8,2 miljoen aan ontslagvergoedingen vóór belastingen, voornamelijk gerelateerd aan de eerder aangekondigde herstructurering van Civic Financial Services, een kredietverstrekkende dochteronderneming, en een eigen vermogen van $ 4,0 miljard op 28 februari 2023. Zoals eerder bekeken, is het aantal opzettelijk verlaagde totale leningen gestegen tot $ 28,6 miljard per 20 maart 2023. De kwaliteit van de activa blijft uitstekend zonder significante veranderingen sinds het einde van het jaar, inclusief gewaardeerde activa, niet-renderende activa en verdiscontering.

Naast deze liquiditeitsverhogende maatregelen, en als onderdeel van haar proactieve benadering van kapitaal- en liquiditeitsbeheer, heeft de Vennootschap onderzoek gedaan naar het aantrekken van kapitaal met potentiële investeerders. Gezien de huidige marktvolatiliteit en dalende marktprijzen voor aandelen van regionale banken, evenals de beschikbaarheid van andere opties voor kapitaalverhoging, heeft de Vennootschap besloten dat het op dit moment niet verstandig zou zijn om door te gaan met een transactie. Deze beslissing weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in zijn financiële kracht en zijn toewijding om de stabiliteit en winstgevendheid van de organisatie op lange termijn te waarborgen.

“Ik ben trots op de inspanningen die het hele Pac West-team in deze uitdagende tijden heeft geleverd om onze liquiditeit te verbeteren en de franchisewaarde te behouden”, aldus Paul W. Taylor, President en CEO van Pacific Western Bank. “We zijn standvastig gebleven in onze toewijding aan onze klanten en gemeenschappen, en we zijn dankbaar voor hun steun en loyaliteit. Als we vooruit kijken, blijven we vertrouwen hebben in de kracht van PacWest en worden we aangemoedigd door de stabiliteit die we de afgelopen week hebben gezien in onze deposito’s en liquiditeit. Bovendien blijven we bemoedigd door de duidelijke boodschap van overheidsfunctionarissen, toezichthouders en leiders uit de sector, waaronder de recente opmerkingen van minister Yellen over de bescherming van deposanten bij kleinere banken. We kijken ernaar uit om onze strategische focus verder aan te scherpen, onze balans te versterken en een bewezen partner voor onze klanten te zijn.”

Over Backwest Bancorp

Backwest Bancorp (“BackWest”) is een bankholding met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, met een uitvoerend kantoor in Denver, Colorado, met een volledige dochteronderneming, Pacific Western Bank (“de Bank”). Pacific Western Bank is een op relaties gebaseerde gemeenschapsbank die zich richt op het leveren van diensten op het gebied van zakelijk bankieren en treasurybeheer aan kleine en middelgrote ondernemingen en door ondernemingen gesteunde ondernemingen. De Bank biedt een breed scala aan lening-, lease- en depositoproducten en -diensten via full-service vestigingen in heel Californië en in Durham, North Carolina, Denver, Colorado, en kantoren voor de productie van leningen in het hele land. Ga voor meer informatie over PacWest Bancorp of Pacific Western Bank naar www.pacwest.com.

Voorzichtigheid met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde “toekomstgerichte verklaringen” over PacWest Bancorp en zijn dochterondernemingen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waaronder bepaalde plannen, strategieën en projecties, waaronder verklaringen over onze verwachtingen met betrekking tot liquiditeit, kapitaal en eigen vermogen. Ratio’s, deposito’s, kosten van deposito’s, winstgevendheid, netto-inkomen, cumulatief overig totaalverlies, eigen vermogen, investeringsportefeuille, leningen, leencapaciteit, contanten, activakwaliteit, ons strategisch plan en operationele effectiviteit. Verklaringen die geen historische of actuele feiten zijn, inclusief verklaringen over toekomstige financiële en bedrijfsresultaten, verwachtingen of intenties, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke uitdrukkingen gebruiken vaak woorden als “verwachten”, “streven”, “anticiperen”, “schatten”, “van plan zijn”, “plannen”, “geloven”, “nastreven” en andere soortgelijke uitdrukkingen of toekomstige of voorwaardelijke werkwoorden zoals ” zullen, “kunnen”, “kunnen”, “zouden”, “zouden” en “kunnen”. onderhevig aan significante risico’s, onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, waarvan vele buiten onze controle liggen Onze wil, die ertoe kan leiden dat werkelijke resultaten, prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die uiteengezet of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen vanwege een verscheidenheid aan factoren, waaronder risicofactoren beschreven in documenten die door het bedrijf zijn verstrekt aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit rapport zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment dat de verklaring werd gemaakt. We zijn niet verplicht (en wijzen een dergelijke verplichting uitdrukkelijk af) om onze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve Wat de wet vereist.

Contacten

Paul W. Taylor
Voorzitter en
directeur
303.802.8965

Kevin L.Thompson
uitvoerend vice-president,
Financieel directeur
303.802.8934

Willem J Zwart
uitvoerend vice-president,
Strategie en bedrijfsontwikkeling
919.597.7466