May 24, 2024

Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Cyprus en Nederland, KNEWS

Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Cyprus en Nederland, KNEWS

In een ontmoeting op donderdag met de ambassadeur van Nederland in Cyprus, LK Merks-Schapveldt, sprak de minister van Financiën van Cyprus, Mahis Keravnos, zijn tevredenheid uit over de afronding van de onderhandelingen over de Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting met Nederland. Ministerie van Financiën.

Tijdens de bijeenkomst gaf minister Keravnos een overzicht van de Cypriotische economie en het ontwikkelingsplan van de regering. Hij benadrukte de toezegging van de nieuwe regering om strikte begrotingsdiscipline toe te passen en financiële stabiliteit te waarborgen. Hij benadrukte het belang van nauwe samenwerking, coördinatie en uitwisseling van ideeën op Europees niveau in het huidige economische klimaat.

De ambassadeur van Nederland sprak zijn tevredenheid uit over de afronding van de interne procedures door de Nederlandse autoriteiten, waardoor de weg is vrijgemaakt voor de inwerkingtreding van het dubbelbelastingverdrag tussen Cyprus en Nederland op 30 juni 2023. Ook verzekerde de ambassadeur minister Keravnos. De bereidheid van Nederland om de economische samenwerking binnen de Europese Unie en bilateraal voort te zetten en te ontwikkelen.