May 24, 2024

Openstaande posities in gemeentebesturen en commissies van Nederland – Mountain-Ear

De gemeente Nederland zoekt aanvragen voor de volgende besturen en commissies:

Regional Adjustment Board (1 teamlid; 1 vervanger)

De Raad voor Zonale Aanpassing (BZA) is het aangewezen bestuur dat aanvragen voor zonale variatie beoordeelt. Bestuursleden moeten woonachtig zijn in Nederland en gedurende een periode van 5 jaar in functie zijn geweest. De looptijd van een alternatief is 2 jaar.

Rijksdienst voor Stadsontwikkeling (2 bestuursfuncties)

De Nederlandse Autoriteit voor Stadsontwikkeling (NDTA) zoekt een bestuurslid. NDDA Streeft naar het bevorderen van economische ontwikkeling en infrastructuurontwikkeling in het stadsdeel NTDA. Kandidaten moeten een eigenaar van een onroerend goed of een zakelijke huurder zijn die actief is in het Downtown Development District. Bestuursleden dienen een termijn van vier jaar.

Planning Commissie (er zijn 2 bestuursfuncties)

De Planning Commissie (PC) is een aangewezen commissie die ontwikkelingen en landgebruikcodes beoordeelt die specifiek zijn voor het doel van PC in landgebruik en regio. Bestuursleden moeten legaal ingezetenen van Nederland zijn en een ambtstermijn van 4 jaar hebben.

Adviescommissie Duurzaamheid (er zijn 3 commissieniveaus)

De Sustainability Advisory Board (SAP) is de aangestelde raad die de Board of Trustees adviseert over kwesties met betrekking tot duurzaamheid, veiligheid en hernieuwbare energie in Down-faciliteiten en -operaties. SAB-leden zijn in functie voor een periode van drie jaar.

Aanvragen moeten uiterlijk maandag 24 mei 2020 worden ingediend. Toepassingen zijn hier beschikbaar: https: // nederland co.civicweb.net/filepro/documents / 18631? Voorbeeld = 28270

Geïnteresseerde partijen dienen een aanvraag in te vullen en deze terug te sturen naar de stadssecretaris, Miranda Fisher.

Aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend bij [email protected], Townhall, 45 West First St., of Townhall, Postbus 396, Nederland, Co 80466.