May 19, 2024

Op Bonaire, Sint Eustatius en Sabah nam de inflatie af

Op Bonaire, Sint Eustatius en Sabah nam de inflatie af

Op Sint Eustatius stegen de prijzen in het eerste kwartaal van 2023 met 8,0 procent op jaarbasis. In het 4e kwartaal van 2022 bedroeg de inflatie 9,1 procent. Subsidie ​​op vaste energielasten voor elektriciteit verminderde ook hier de inflatie.

De inflatie van Sabah bedroeg in het eerste kwartaal van 2023 7,0 procent. In het vierde kwartaal van 2022 was dat 9,7 procent. Het neerwaartse effect is met name het gevolg van de daling van de variabele nutslasten elektriciteit. Ook zijn de benzineprijzen gedaald.

Inflatie is de jaar-op-jaar verandering in de consumentenprijsindex; Dit was het laagste van alle drie de eilanden in het eerste kwartaal. Op Bonaire was de daling sterker: van 8,1 procent in Q4 naar 4,5 procent in Q1. Op Sint Eustatius en Sabah was de daling fors.

Dit betekent niet dat de prijzen in het eerste kwartaal van 2023 zijn gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Op Bonaire stegen de prijzen met 0,9 procent en op Sint Eustatius met 0,4 procent. Alleen Sabah registreerde de laagste prijsdaling: -0,1 procent in Q1 2023 ten opzichte van Q4 2022.