April 19, 2024

Ontwikkeling van een materiaalstroommonitor voor Nederland op basis van nationale statistische gegevens

Ontwikkeling van een materiaalstroommonitor voor Nederland op basis van nationale statistische gegevens

Effectieve monitoring van nationaal beleid inzake circulaire economie vereist consistente, nationale databases van materiaalstromen en milieueffecten. Toch zijn de tot nu toe ontwikkelde databases en indicatoren verspreid en inconsistent. Om dit probleem aan te pakken heeft het CBS een Materiaalstroommonitor (MFM) ontwikkeld die bestaande statistieken synthetiseert volgens de principes van het Systeem voor Milieu Economische Verantwoording (SEEA). De MFM is een fysieke kopie van de Nederlandse Aanbod- en Gebruikstabellen (ABR) van de Nationale Rekeningen en wordt ook wel de Fysieke ABR (P-SUT) genoemd. P-SUT registreert nationale grondstofwinning, productimport en -export, productstromen tussen economische sectoren, evenals emissies en afvalstromen als gevolg van economische activiteit. Ons werk illustreert hoe een bureau voor de statistiek een MFM kan ontwikkelen dat zijn formele statistische gegevens afstemt op nationale rekeningen en indicatoren haalt uit een onderzoek naar biologisch gebaseerde economie. We geven een duidelijke stapsgewijze beschrijving van de gebruikte methodologie en datasets. Het ondersteunt de ontwikkeling van MFM’s door andere statistische bureaus en onderzoekers, waardoor consistente en vergelijkbare monitoring van de circulaire economie mogelijk wordt. Hoe deze studie te citeren: Delahaye, R., Tunn, VSC, & Tukker, A. (2022). Ontwikkeling van een materiaalstroommonitor voor Nederland op basis van nationale statistische gegevens. Journal of industriële ecologie, 1–15. https://doi.org/10.1111/jiec.13365