September 28, 2023

Ontwerpen van institutionele kaders voor het ethisch bestuur van AI in Nederland

Ontwerpen van institutionele kaders voor het ethisch bestuur van AI in Nederland

  • Welke organisatorische regelingen zijn nodig om AI effectief te beheren?
  • Hoe kunnen we nadenken over het beheer van een technologie die zich zo snel verspreidt en ingebed raakt in elk industrieel en economisch domein?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de regelgeving zich voldoende aanpast om gelijke tred te houden met de technologie, zonder innovatie te belemmeren?

Deze complexe en veelzijdige vragen over AI-beheer domineren vandaag de dag de ether en houden zich bezig met de hoofden van beleidsmakers, toezichthouders en het publiek over de hele wereld. UNESCO staat op het punt een grote stap te zetten in de richting van de ontwikkeling van oplossingen die werken. Het werkt samen met de Europese Commissie (DG-Hervorming) en de Nederlandse Autoriteit voor Digitale Infrastructuur om kennis op te bouwen en vaardigheden opnieuw mogelijk te maken in een optimaal organisatieontwerp om toezicht te houden op AI, in lijn met de EU-AI-wetgeving en andere relevante wetgeving en internationale normen. , zoals de aanbeveling van UNESCO over de ethiek van AI.

Deze samenwerking is een antwoord op een van de grootste sociaal-technische uitdagingen waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. AI-technologieën en hun toepassingen op verschillende gebieden hebben hun unieke potentieel voor het goede al aangetoond, terwijl ze tegelijkertijd een lange lijst van risico’s voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden opwerpen. AI dwingt regeringen over de hele wereld om na te denken over de optimale structuren, instellingen en capaciteiten die nodig zijn om deze uitdagingen effectief aan te pakken, en manieren om deze te creëren of te verwerven.

See also  Rabobank verwacht de komende jaren weinig groei van de Nederlandse economie

Om de Nederlandse autoriteiten te helpen bij deze complexe taak zal UNESCO een uitgebreid rapport opstellen over de stand van zaken en praktijken van AI-toezicht in Europa en daarbuiten. UNESCO zal een reeks casestudies over AI-toezicht ontwikkelen, een reeks best practices ontwikkelen om specifieke gevallen en problemen in AI-toezicht aan te pakken en gerelateerde oefeningen organiseren.