March 5, 2024

Noord-Korea neemt VN-chef voor ontwapening over na kritiek

Noord-Korea neemt VN-chef voor ontwapening over na kritiek

Noord-Korea testte dit jaar een reeks ballistische raketten – ook verboden door resoluties van de VN-Veiligheidsraad – en lijkt zich voor het eerst sinds 2017 voor te bereiden op een nieuwe kernproef.

Het bekleedt het voorzitterschap van de Conferentie over ontwapening omdat het alfabetisch afwisselt onder zijn 65 leden.

“De DVK blijft zich inzetten om bij te dragen aan wereldvrede en ontwapening en hecht belang aan het werk van de conferentie”, zei ambassadeur Han Tae-sung tijdens de bijeenkomst in Genève, en zei dat het “een eer en een voorrecht” was om deze rol op zich te nemen.

Het nucleair bewapende land lanceerde vorige week verschillende raketten, waaronder een waarvan wordt aangenomen dat het de grootste ICBM is.

Westerse gezanten veroordeelden donderdag om beurten de acties van Pyongyang, met: Australië Hij beschreef het als “destabiliserend”.

Maar ze zeiden niet te hebben gereageerd op een oproep om de vergadering te verlaten op verzoek van tientallen NGO’s. In plaats daarvan stuurden sommige diplomatieke missies vertegenwoordigers op een lager niveau dan de ambassadeurs die normaal gesproken aanwezig zouden zijn.

Waarnemers zagen dat de publieke reactie vanaf de vloer matig was vergeleken met de reactie op het Syrische presidentschap van hetzelfde orgaan in 2018. Tijdens die bijeenkomst las Canada uit protest de getuigenissen voor van overlevenden van de Syrische chemische aanval.

Hillel Neuer, uitvoerend directeur van de Verenigde Naties, die toezicht houdt op de prestaties van de wereldorganisatie, zei dat een Noord-Koreaans presidentschap het imago en de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties ernstig zou ondermijnen.

De verwachtingen voor deze reeks bijeenkomsten onder het presidentschap van Pyongyang zijn hoe dan ook laag geweest. De conferentie over ontwapening – ‘s werelds enige multilaterale ontwapeningsforum – heeft sinds het Alomvattend Kernstopverdrag van 1996 geen overeenstemming bereikt.

“Dit kan alleen maar de irrelevantie van de CD in de huidige context benadrukken”, zei Mark Finno, een expert bij het Genève Centrum voor Veiligheidsbeleid, over de rol van Noord-Korea.