May 23, 2024

Bank towers

Nieuwe bankregels worden deze maand van kracht, maar critici zeggen dat ze niet ver genoeg gaan

TORONTO – Het lange wachten op kortere wachttijden om bankklachten op te lossen is bijna voorbij als onderdeel van een reeks updates van de bankregelgeving die van kracht wordt.

De hervormingen zijn vervat in een nieuw Financial Consumer Protection Framework dat tot doel heeft mazen in het systeem aan te pakken, maar ondanks dat het bijna een decennium in ontwikkeling is, zeggen critici dat de veranderingen meer kleine aanpassingen zijn dan enige onderliggende problematische oplossing.

“Het is geen storende verandering, het is niet echt gepast om consumenten te beschermen”, zegt John Lawford, uitvoerend directeur van het Center for Advocacy in the Public Interest.

Banken zijn al begonnen met het verzenden van berichten over enkele van de wijzigingen die ze moeten doorvoeren wanneer de regels op 30 juni van kracht worden, zoals waarschuwingen wanneer een rekeningsaldo onder de $ 100 daalt, en nieuwe regels die de aansprakelijkheid voor verloren of gestolen creditcards beperken tot $ 50 Er was geen grove nalatigheid.

De nieuwe regels verminderen ook het aantal dagen tot 56 dagen nadat een klacht tegen een bank is ingediend voordat iemand de zaak voor een externe bewoner kan brengen. Voorheen stonden de regels een escalatie toe 90 dagen nadat deze was geëscaleerd naar het tweede niveau van de beslissing van een bank, maar een gebrek aan transparantie van banken over de timing heeft ertoe bijgedragen dat de werkelijke gemiddelde tijd om een ​​claim te escaleren op ongeveer 130 dagen lag.

Sinds de financiële afdeling eind 2013 een eerste advies over de veranderingen heeft uitgebracht, zijn er ook toenemende zorgen over hogedruk- en oververkooptactieken in de branche. De nieuwe regels stellen nu specifiek dat banken geen “overmatige druk” kunnen uitoefenen om een ​​product of dienst te verkopen, en dat die producten en diensten “passend moeten zijn voor het individu” en zijn of haar financiële behoeften.

Maar hoewel het nieuwe kader banken aanstuurt om hun beleid te verbeteren, is het niet duidelijk hoe toepasselijk of effectief de nieuwe regels zullen zijn.

“Het verandert niet echt de fundamentele relatie die banken hebben met hun klanten, die nog steeds op transacties is gebaseerd”, zegt Renee Kimmitt, een gedetailleerde student aan het Center for Advocacy in the Public Interest.

Ze merkte op dat de regels niet zo ver gaan dat er een fiduciaire plicht wordt vastgelegd om in het belang van de klant te handelen, zoals sommige effectenwetten doen.

De wijzigingen bevatten ook geen regels over het ontwerp van financiële producten die worden gebruikt in Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, die banken verplichten producten te ontwerpen voor een geschikte doelmarkt, waardoor de vraag rijst of een product al in een vroeg stadium geschikt is product ontwikkeling.

Kimmett zei dat dergelijke regels vooral nuttig zijn voor het beschermen van consumenten die producten en diensten aangeboden krijgen via pushmeldingen zonder de mogelijkheid te hebben om vragen te stellen over het product en de geschiktheid ervan om hun doelen te bereiken.

De Financial Consumer Agency of Canada (FCAC), die is belast met het beschermen van de belangen van bankklanten, zei dat de nieuwe regels veel van de zorgen over verkooptactieken die eind mei werden gemeld, moeten wegnemen. Het rapport van het bureau merkte op dat ongeveer 15 tot 20 procent van de mystery shoppers productaanbevelingen ongepast vond, zoals premium creditcards zonder te vragen naar bestedingspatroon of inkomen, met slechtere resultaten voor zichtbare minderheden en inheemse klanten.

De woordvoerder van de Canadian Bankers Association, Matteo Labrecci, zei dat de banksector de veranderingen onder het nieuwe kader ondersteunt.

Banken besteden veel tijd, moeite en middelen om ervoor te zorgen dat klanten de producten en diensten krijgen die bij hen passen en waarvoor ze hebben ingestemd. Banken zijn verplicht om de maatregelen ter bescherming van de consument na te leven.”

Als ze verder kijken dan het raamwerk zelf, merken critici zoals Kimmett ook op dat hoewel de klachtentermijn is verbeterd, het probleem blijft bestaan ​​dat Canada twee externe klachteninstanties heeft waaruit banken kunnen kiezen, wat de prikkel vertekent van de twee organisaties die banken als klanten moeten behouden terwijl ze geoordeeld worden.

De federale verkiezingsregering heeft toegezegd één enkele externe klachteninstantie op te richten en heeft dit opnieuw vastgelegd in de federale begroting van dit jaar, maar heeft nog geen tijdschema gegeven voor wanneer de wijziging zal worden doorgevoerd.

De nieuwe regels beschermen de consument niet tegen oneerlijke prijzen, zegt Duff Konacher, medeoprichter van Democracy Watch Canada.

“De regels zijn niet erg uitgebreid in termen van het stoppen van misbruik en discriminatie, en doen niets om manipulatie te stoppen.”

Samen met een betere uitvoering door de FCAC zelf, zei hij, zou de meest effectieve maatregel van de federale regering zijn om de belofte van de liberalen na te komen om de bevoegdheden van de FCAC te versterken om de door banken aangerekende tarieven te herzien en wijzigingen op te leggen. excessief.

“Het is gedaan en het was een grote belofte, want het is de eerste keer dat een regerende partij heeft beloofd een regelgevende instantie de bevoegdheid te geven om prijzen te herzien en veranderingen door te voeren.”

Toen hem werd gevraagd naar plannen om één klachteninstantie op te richten en de versterkte bevoegdheden te activeren, herhaalde een functionaris van het ministerie van Financiën de begrotingstoezegging zonder verdere details te verstrekken, en zei dat de regering het kader voor de financiële sector en de bescherming van financiële consumenten regelmatig herziet.

Dit rapport werd voor het eerst gepubliceerd door The Canadian Press op 12 juni 2022.