March 3, 2024

Nederlandse oplossing: Gaat Nederland de gasproductie verhogen?

Nederlandse oplossing: Gaat Nederland de gasproductie verhogen?

De moderne mondiale samenleving is doordrenkt van het idee van compromissen, het idee dat men verliezen moet lijden om de gewenste winst te behalen. Dit maakt de weg vrij voor gewetenloze leiders om uit te leggen waarom er offers nodig zijn om hogere doelen te bereiken. Over het algemeen worden die offers gebracht door de machtelozen in de samenleving; Ze zijn zeker niet gemaakt door leiders die opofferingen eisen of door de rijken of machtigen die ervan profiteren. *

Deze noodlottige winter in Europa kan een levendig debat met zich meebrengen over de vraag of de Nederlanders een riskante handel moeten drijven namens een door energie uitgehongerd Europa. Tot nu toe zijn de Nederlanders vastbesloten Sluiting van een van ‘s werelds grootste aardgasvelden Groningen, Niet na 2024Ook al kampt Europa met ernstige gastekorten als gevolg van het verlies van gas uit Russische pijpleidingen.

De reden voor die zekerheid was de schade die aardbevingen veroorzaakten aan gebouwen boven en rond het veld, aardbevingen die direct verband hielden met de Groningse gasemissies.. In het noordoosten van het land hebben ongeveer 1.200 aardbevingen 27.000 gebouwen onbewoonbaar gemaakt. Ongeveer 3.300 gebouwen werden gesloopt. Een studie uit 2015 152.000 huizen werden gemeld te worden versterkt. Als gevolg hiervan vermindert de overheid de gaswinning om het probleem te mitigeren met als doel het sluiten van het veld. Het sluiten van het veld is in lijn met de broeikasgasreductiedoelstellingen van het kabinet.

Maar kunnen Nederlanders de roep weerstaan? neemt toe Productie uit Groningen als de Europese winter eraan komt?

De Nederlandse overheid heeft Het heeft zichzelf verlaten Nederlandse nutsbedrijven zeiden dat ze de productie konden hervatten na een permanente stopzetting in 2024 als laatste redmiddel als ze geen aardgas meer zouden hebben. Het is belangrijk Groningen heeft nog grotere reservesDit komt overeen met ongeveer 450 miljard kubieke meter gas (15,8 biljoen kubieke voet). EU-consumptie over een jaar. Maar het veld, dat in 1963 werd geopend, staat nu voor meer dan 80 procent droog. Echter, zelfs in Het verminderde productietempo bedroeg in 2015 27 miljard kubieke meter per jaarMet dat gas kunnen Nederlandse huishoudens en exportklanten in het buitenland nog 16 jaar beleverd worden. Maar de productie is het komende jaar teruggebracht tot 2,8 miljard kubieke meter voorafgaand aan een geplande sluiting in 2024.

Hoge aardgasprijzen raken Nederland net zo goed als andere Europese landen. De uitgestrekte Nederlandse glastuinbouw bijvoorbeeld gebruikt grote hoeveelheden gas om haar kassen te verwarmen. Onder zware financiële druk. Ook bakkerijen gebruiken om voor de hand liggende redenen veel aardgas, en velen staan ​​op het punt failliet te gaan, aangezien de energierekening tien keer zo hoog is als die van bakkerijen twee jaar geleden. Ook getroffen zijn Nederlandse huishoudens die gevuld zijn met methaangestookte apparaten en ovens die in het tijdperk van goedkoop gas zijn geïnstalleerd. (Ik schreef eerder in 2017 over een onderwerp over de problematiek van het Groningenveld “De Nederlandse liefdesaffaire met aardgas: een waarschuwend verhaal voor Amerika?”)

Het is niet verrassend dat de Nederland werkt samen met Duitsland Vanaf 2024 meer aardgas in de Noordzee verkennen.

De EU-ministers komen deze week in Praag bijeen om te bespreken hoe de Europese energiecrisis kan worden aangepakt. Geeft Nederland eindelijk gehoor aan de roep om meer aardgas te winnen? Zal het land voor altijd € 750 miljard aan middelen opnemen als de markt vrijdag sluit?

De komende winter zal de Nederlandse vastberadenheid op de proef stellen.

Door Kurt Cobb Resource-intelligentie

Meer geweldige artikelen van Oilprice.com: