April 16, 2024

Nederlandse luchtvaartconcerns hebben de huidige emissieplafondplannen geschonden

Nederlandse luchtvaartconcerns hebben de huidige emissieplafondplannen geschonden

De Nederlandse luchtvrachtindustrie en toonaangevende luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en vluchtgroepen hebben nieuwe plannen van de Nederlandse regering om de CO2-uitstoot terug te dringen aangevallen en zeggen dat er betere alternatieven zijn.

Air Cargo Netherlands (ACN) heeft samen met luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en verschillende luchtvaartconcerns de Nederlandse overheid aangeschreven en gewaarschuwd dat plannen om een ​​nationaal CO2-plafond in te voeren, de uitstoot niet zullen terugdringen, wat de Nederlandse luchtvaartindustrie zal schaden.

Een van de belangrijkste klachten tegen het plan was dat de Nederlandse regering alleen kon optreden tegen bedrijven met een Nederlands Air Operator Certificate, wat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zou benadelen die “de betaling van boetes en dwangsommen zouden kunnen nalaten”.

Zelfs als de overheid buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zou kunnen dwingen boetes te betalen, vrezen de groepen ook dat er een risico bestaat op wederzijdse acties van anderen tegen Nederlandse bedrijven, zoals het niet meer mogen krijgen van toegang tot het luchtruim of luchthavens.

Ze wijzen er ook op dat het Planbureau voor de Leefomgeving eerder heeft gezegd dat een nationaal CO2-plafond zou kunnen leiden tot “aanzienlijke koolstoflekkage-effecten” voor andere Europese luchthavens.

Deze plannen zullen vluchten en emissies op Europese schaal niet verminderen, aangezien vluchten van Nederland naar andere landen zullen verhuizen.

In de brief staat ook dat het plan in strijd is met het Europese Fit-for-55-pakket – een reeks plannen om EU-wetten te wijzigen en bij te werken en nieuwe initiatieven in te voeren om ervoor te zorgen dat het EU-beleid in overeenstemming is. met klimaatdoelstellingen.

De groepen zeggen het Fit-for-55-pakket te steunen omdat het maatregelen omvat zoals een gemengde heffing op duurzame brandstoffen en aanscherping van het EU-emissiehandelssysteem (ETS).

“Met het ETS worden luchtvaartemissies hoger geprijsd en is er in de praktijk al een emissieplafond”, staat in de brief.

Het toevoegen van wetgeving op landenniveau zou deze Europese inspanningen ondermijnen.

Er zijn ook zorgen over de juridische haalbaarheid van het voorstel.

“De Nederlandse luchtvaartindustrie is zeker niet tegen verduurzaming van het luchtvervoer”, aldus Air Cargo Netherlands. “We werken er hard aan om in 2050 alle vliegtuigen die vanuit Europa vertrekken netto nulemissie te bereiken. De urgentie van duurzaamheid wordt breed gedeeld en er wordt fors in geïnvesteerd.”

In de brief staat: “De Nederlandse luchtvaartindustrie is niet tegen duurzaamheid en werkt er hard aan om in 2050 in heel Europa netto nulemissie te bereiken.

“Om daar te komen moeten overheid, maakindustrie, industrie en kennisinstellingen samenwerken, zodat beleid, innovatie en investeringen hand in hand gaan.

“Het nu voorgestelde nationale CO2-plafond draagt ​​daar niet aan bij, leidt tot koolstoflekkage-effecten, is in strijd met het Europese Fit-for-55-pakket en heeft grote zorgen over de juridische haalbaarheid en handhaafbaarheid.”

De brief is ondertekend door: Schiphol, Eindhoven Airport, Groningen Airport, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport, NVL, ACN, Tui, Easyjet, KLM, Corendon, Transavia en Barin.

De controverse komt doordat de Nederlandse luchtvaartindustrie voor verschillende uitdagingen staat.

Eerder deze week maakte Royal Schiphol Group Chief Operating Officer Hanne Buis bekend Op 1 februari legt hij zijn functie neer Wegens “onenigheid” over “operationeel beheer” van de luchthaven.

Vanaf 2021 Amsterdam Airport Schiphol Er is fel verzet tegen het plan om de prijzen te verhogen uit het beroep.

De Het kabinet heeft plannen aangekondigd om het aantal vluchten vanaf Schiphol te verminderen vanaf november als onderdeel van de inspanningen om geluidsoverlast en milieuvervuiling te verminderen.

Toen het vliegveld vorig jaar twee keer Luchtvaartmaatschappijen is gevraagd het aantal vluchten te verminderen Na last te hebben gehad van personeelstekorten.

In september 2022, toen Schiphol Airport Topman Dick Bensop nam ontslag uit de rol, zeggend dat hij te maken had gehad met “kritiek” over verstoring in het Nederlandse centrum.

Luchthaven onlangs Joost van Doesburg werd aangesteld als hoofd inventarisatie Na een aantal jaren werd die rol gedeeld met andere verantwoordelijkheden.

Schiphol kiest voor een toegewijde vrachtleider

COO Royal Schiphol Group stapt op wegens “onenigheid”.