February 22, 2024

Nederlandse boeren trekken locals aan uit angst voor hun toekomst

Het aanpakken van klimaatverandering heeft een grote prioriteit in Nederland.

Nu de landbouw verantwoordelijk is voor 40% van de stikstofemissies, zouden miljarden kunnen worden besteed aan het verminderen van de veestapel om de ammoniakvervuiling te verminderen.

De agrofoodsector voelt zich gevangen in de vuurlinie en doet er alles aan – van gratis hamburgers tot kinderanimatie – om zijn stem te laten horen, vooral in stedelijke centra als Utrecht.

De agrofoodsector voelt zich gevangen in de vuurlinie – van gratis hamburgers tot kinderanimatie, en doet er alles aan om zijn stem te laten horen – vooral in stedelijke centra als Utrecht.

Boeren uit het hele land kwamen daar bijeen, niet alleen om de lokale bevolking een gratis lunch aan te bieden, maar ook om hun problemen met de Nederlandse overheid te melden.

“Mensen maken zich zorgen omdat de overheid onze vergunningen wil intrekken en ze het land van de boeren willen afpakken”, zegt Bart Kemp van Agractie Nederland.

“Als je het persoonlijk bekijkt, is mijn toekomst voorbij”, zegt melkveehouder Max.

“Ik maak me grote zorgen over klimaatverandering”, vult Hilda aan, die ook boer is. Maar het is een mondiaal probleem, maar in dit kleine land kunnen we niet alle problemen over de hele wereld oplossen.

Maar met 100 miljoen koeien, kippen en varkens heeft dit “kleine land” van 17 miljoen een van de grootste veehouderijen van Europa. Het is de grootste exporteur van vlees in de Europese Unie.

Klimaatactivisten hebben sympathie voor boeren, maar vinden dat het land minder moet eten en minder moet exporteren.

“We weten niet wat de overheid doet, maar we weten wel dat het verminderen van de veestapel echt nodig is voor het klimaat”, zegt Hanneke van Ormondt van Stichting Urgenda. “Ik denk dat we absoluut het aantal varkens en kippen en koeien moeten verminderen.. je kunt minder dieren per bedrijf hebben en het aantal boeren houden, of het aantal boeren verminderen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. We hopen dat doe het op een manier die eerlijk is voor de boeren, omdat ze zich momenteel aan de wet houden “.

De collega’s van Hanneke gaan momenteel te voet naar COP26. Van Groningen tot Glasgow is hun boodschap duidelijk: vertraag de klimaatverandering en versnel de energietransitie.

“We moeten onder de 1,5 graden blijven. Dat klinkt als een beetje, 1,5 of 2, maar het verschil is enorm in wat voor wereld we gaan leven”, zegt ze. “We moeten kijken naar hoe we vliegen, de scheepvaart en de industrie, we hebben een betere deal nodig.”

Alle ogen zijn nu gericht op COP26, want de inzet kan niet hoger zijn.