May 24, 2024

Nederlandse boeren staken: voedselmagazijnen geblokkeerd

Nederlandse boeren staken: voedselmagazijnen geblokkeerd

Zaandam, Nederland –

Nederlandse boeren woedend over de plannen van de regering om de uitstoot te verminderen, blokkeerden maandag tractoren en vrachtwagens van wegen en distributiecentra van supermarkten, wat de angst voor voedseltekorten in de winkels veroorzaakte in de laatste actie in een zomer van ontevredenheid in de lucratieve landbouwsector van het land.

Schiphol Airport, het drukste luchtvaartknooppunt van Nederland, drong er bij reizigers op aan om het openbaar vervoer te gebruiken om naar de terminals te gaan, uit angst dat de blokkades ook op luchthavens zouden kunnen gericht zijn. Vissers, die uit solidariteit met boeren handelden, blokkeerden ook verschillende havens.

Onrust onder Nederlandse boeren wordt aangewakkerd door een regeringsvoorstel om de uitstoot van vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden en ammoniak in 2030 met 50% te verminderen. Provincies hebben een jaar de tijd gekregen om met plannen te komen om de doelstelling te halen.

Een groep boeren in de provincie Noord-Holland voerde gesprekken met twee hoge ambtenaren in de gemeente Haarlem.

“Hun zorgen worden begrepen en hebben onze volledige aandacht. Het is goed om met elkaar te blijven praten”, tweette Arthur van Dijk, een van de officials.

De hervormingen zullen naar verwachting het verminderen van de veestapel omvatten en het kopen van een aantal boerderijen waar dieren veel ammoniak produceren. Boeren stellen dat ze onterecht het doelwit zijn en geen toekomstperspectief krijgen.

Zo’n 25 tractoren die voor het distributiecentrum van supermarktketen Albert Heijn in Zaandam, ten noorden van Amsterdam, stonden geparkeerd, werden maandag gezien door de politie, maar ondernamen niet direct actie. Spandoeken en plakkaten op tractoren droegen slogans als ‘Our Farmers, Our Future’.

Bij een ander protest in de noordelijke stad Dracton drong een tractor er bij mensen op aan om ‘even na te denken over wat je zou willen eten zonder boeren’.

De koepelorganisatie voor supermarkten riep op tot politieoptreden en waarschuwde voor mogelijke tekorten in het supermarktschap.

“De blokkade van distributiecentra schaadt de burgers van Nederland. Supermarkten doen er alles aan om de winkels bevoorraad te houden, maar als de blokkade voortduurt, kan het mensen ervan weerhouden om hun dagelijkse boodschappen te doen”, aldus het Centraal Bureau voor de Voedselhandel. In een verklaring.

Transportfunctionarissen waarschuwden automobilisten om zich voor te bereiden op vertragingen en langzaam rijdende tractoren op nationale snelwegen, maar zeiden dat forenzen begin maandag weinig problemen ondervonden, omdat velen ervoor hebben gekozen om vanuit huis te werken in plaats van vast te zitten in het verkeer.

In het weekend heeft de regering een bemiddelaar aangesteld om te onderhandelen tussen boerenorganisaties en autoriteiten om maatregelen te nemen om de vervuiling tegen te gaan. Minister-president Mark Rutte sluit gesprekken met boeren, die aanleiding hebben gegeven tot ernstige protesten, echter uit.

De mainstream landbouwlobbygroep LTO beschreef de bemiddelaar, Johan Remkes, als “een administratief zwaargewicht met diepgaande kennis” en zei open te staan ​​voor gesprekken met hem.

Volgens de LTO zijn er in Nederland bijna 54.000 agrarische bedrijven, met een totale export van 94,5 miljard euro in 2019.