May 24, 2024

Nederlandse bbp-groei krimpt, maar fundamentele ontwikkelingen zijn positief |  Foto's

Nederlandse bbp-groei krimpt, maar fundamentele ontwikkelingen zijn positief | Foto's

Het resultaat voor het eerste kwartaal van dit jaar was slechter dan onze voorspelling van +0,2% op kwartaalbasis, maar die voorspelling zou zonder groot statistisch verschil zijn geweest. Afgezien van de positieve investeringsverrassing was de richting van de ontwikkeling van de kernuitgaven zoals verwacht. Behoudens de mogelijkheid van toekomstige herzieningen van verdere verrassingen en statistische anomalieën, zal onze meest recente jaarlijkse bbp-groeivoorspelling van 0,7% voor 2024 niet veel herzieningen vereisen in de prognoseronde van volgende maand. Dit duidt op groeivooruitzichten, maar ligt iets onder het potentiële groeitempo.

Hoewel wij verwachten dat particuliere investeringen in de toekomst een rem op de groei zullen blijven, verwachten wij dat de handelsontwikkelingen zullen verbeteren. Dit zou moeten leiden tot een terugkeer naar de Nederlandse exportgroei in het lopende kwartaal. Tegelijkertijd zal de consumptie van huishoudens naar verwachting een van de belangrijkste aanjagers van het bbp blijven, aangezien de nominale inkomensgroei naar verwachting de inflatie met enkele procentpunten zal overtreffen. Ook de overheidsconsumptie zal een van de belangrijkste bijdragers aan de expansie zijn.

Een belangrijke binnenlandse onzekerheid op de korte termijn is van politieke aard. Na de parlementsverkiezingen van november 2023 is er geen nieuwe regering gevormd, hoewel de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden. De politieke leiders van de vier bij de gesprekken betrokken partijen spraken gisteren zelfs hun hoge verwachtingen uit dat er vandaag een akkoord zou kunnen worden bereikt. Als de beleidsonzekerheid te lang aanhoudt, kan dit het investeringsgedrag verder temperen, omdat het beleidstraject ondoorzichtig blijft wat betreft enkele urgente kwesties, zoals de stikstofuitstoot en de toekomst van de landbouw.

Dat gezegd hebbende, lijkt het op basis van de verklaringen van de onderhandelende partijen waarschijnlijk dat de overheidsuitgaven de komende jaren zullen blijven stijgen, zij het iets lager dan de vorige regering had vooropgesteld. Daarom zouden de overheidsuitgaven dit jaar en daarna een van de drijvende krachten kunnen zijn achter de Nederlandse bbp-groei.