May 24, 2024

Nederlands koningspaar op werkbezoek aan Californië en

WASHINGTON, 1 augustus 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Hunne Majesteiten Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zullen van 6-9 september een werkbezoek brengen aan San Francisco, Silicon Valley (Californië), Austin en Houston (Texas). , 2022.

De koning en de koningin worden vergezeld door de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liece Schrenemacher. Aan de reis zal ook de deelname van de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, deelnemen. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraf; Aruba Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling Jeffrey Weaver; Minister van Volksgezondheid en Toerisme van Aruba Dange Oduber; en de Nederlandse minister van Milieu Vivien Heijnen.

Dit werkbezoek onderstreept de sterke economische banden tussen Nederland, Californië en Texas. Nederland is de belangrijkste handelspartner van Texas in de Europese Unie. Californië en Texas zijn de vijfde en negende economieën van de wereld en zijn in dit licht aantrekkelijke partners voor Nederland voor diepere economische samenwerking. Daarnaast is trans-Atlantische samenwerking essentieel om de veiligheid en welvaart van het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen. De Verenigde Staten zijn onze belangrijkste partner binnen de NAVO en ook een belangrijke partner als het gaat om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit, verstedelijking en gezondheidszorg.

Parallel aan dit werkbezoek vindt er een handelsmissie plaats naar San Francisco en Los Angeles met bedrijven uit de life sciences, gezondheidssector, stedelijke mobiliteit en de fietssector. Aan deze reis naar Californië en Texas zal ook een delegatie van CEO’s van de Confederatie van Nederlandse Industrie en Werkgevers (VNO-NCW) deelnemen. Deze bedrijven zullen met Amerikaanse partners van gedachten wisselen over uitbreiding van de economische samenwerking en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

6-7 september: San Francisco Bay Area

Dinsdagochtend wordt het koninklijk paar welkom geheten in het stadhuis van San Francisco door burgemeester London Breed. Vervolgens bezoeken ze de beroemde Castro Street van de stad, het hart van de LHBTI+-gemeenschap in San Francisco. Daar spreken ze met activisten die pleiten voor gelijke rechten voor homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.

Daarna zullen de Koning en Koningin evenementen bijwonen die verband houden met de handelsmissie. Zij zullen samen met burgemeester Breed aanwezig zijn bij de opening van het symposium ‘Urban Challenges’, dat ingaat op de voortgaande verstedelijking en de gemeenschappelijke uitdagingen waar Nederland en Californië voor staan ​​op gebieden als gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid. Het symposium is een gelegenheid voor de Amerikaanse steden San Francisco, Los Angeles en de Nederlandse steden Rotterdam en Utrecht om ervaringen en oplossingen te delen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Later op de ochtend ontmoet het koningspaar Gouverneur Gavin Newsom, die vervolgens met hen in gesprek gaat met VNO-NCW. Tijdens deze bijeenkomst worden mogelijkheden voor samenwerking en bestaande projecten tussen Nederland en Californië onderzocht. Nederland en Californië werken al jaren samen om innovatieve oplossingen te vinden om klimaatverandering aan te pakken en breiden hun samenwerking nu uit naar de circulaire economie. Vervolgens is koning Willem-Alexander aanwezig bij de opening van een paneldiscussie over klimaat en circulaire economie, terwijl koningin Maxima een presentatie bijwoont over klimaatsamenwerking en landbouwtechnologie.

In de middag bezoeken ze het University of California San Francisco Medical Center. In een seminar over Digital Health leren ze meer over Nederlandse innovaties en de verschillende Nederlands-Amerikaanse publieke en private initiatieven in de gezondheidswetenschappen.

Later zullen Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aanwezig zijn op een bijeenkomst van CEO’s op het San Francisco Conservatory of Music. Het thema van de bijeenkomst is “Economic Links and Shared Challenges”. Ook enkele Amerikaanse technologiebedrijven en anderen met vestigingen in Nederland zullen deelnemen. Deelnemers zullen vertellen wat ze doen om klimaatverandering tegen te gaan en de wereldwijde gezondheid te verbeteren. Dinsdagavond woont het koninklijk paar een receptie bij in het stadhuis van San Francisco, waar koning Willem-Alexander een toespraak zal houden.

Op woensdagochtend 7 september brengt de koning een bezoek aan de University of California, Berkeley. Deze wereldberoemde universiteit heeft een grote rol gespeeld in het succes van Silicon Valley en heeft een sterke band met Nederland. Berkeley biedt bijvoorbeeld een programma in Dutch Studies en is de thuisbasis van de Koningin Beatrix Leerstoel Nederlandse Taal, Literatuur en Cultuur. Het bezoek van koning Willem-Alexander valt samen met het 50-jarig jubileum van het programma.

In de middag lanceert minister van Onderwijs Robert Dijgraf het Dutch Network of Academics in the United States (DNA-US), dat tot doel heeft kennisuitwisseling tussen Nederlandse onderzoekers in de Verenigde Staten te bevorderen. De Koning spreekt met docenten en studenten over het Nederlandse programma. Ook gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van de Nederlandse academische gemeenschap en ondernemende onderzoekers over de sleutelrol die Californische universiteiten spelen bij academisch ondernemerschap en de overdracht en ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Het ochtendprogramma van Koningin Máxima begint met een bezoek aan het Nederlandse bedrijf HackerOne, een technologiebedrijf met roots in Groningen en met het hoofdkantoor in San Francisco. HackerOne is een platform waarmee ethische hackers geld kunnen verdienen door beveiligingslekken bij grote bedrijven op te sporen. Koningin Máxima zal met de oprichters van het bedrijf spreken over hoe ethische hackers kunnen helpen bij het waarborgen van de veiligheid van bedrijven in cyberspace en hen in actie monitoren. Na deze bezoeken zullen Koning Willem Alexander en Koningin Maxima elkaar vergezellen op een locatie nabij de Golden Gate Bridge.

Woensdagmiddag brengt het koningspaar een bezoek aan het hoofdkantoor van Google. Dit bezoek staat in het teken van de ambities van Google voor klimaatactie, duurzame oplossingen en innovaties die bijdragen aan de bestrijding van klimaatverandering en de rol van Google in Nederland.

De koning en koningin zullen dan een bezoek brengen aan Stanford University, in het hart van Silicon Valley. Bij hun aankomst maakt de voorzitter van de universiteit een korte rondleiding. Dan ontmoeten ze het Ecomotive-team van de Technische Universiteit Eindhoven, die met succes een auto hebben ontwikkeld die volledig uit circulair materiaal is gemaakt. Vervolgens spreekt het koninklijk paar met Nederlandse onderzoekers, studenten en innovators die in Silicon Valley werken en studeren, onder wie de Nederlands-Amerikaanse Nobelprijswinnaar Guido Empins.

Op het evenement Holland in the Valley ontmoet het koningspaar Nederlanders die voor Amerikaanse techbedrijven werken of een eigen startup hebben. Koning Willem-Alexander zal een korte toespraak houden. Tijdens de presentatiesessie krijgen startups uit het ScaleNL Accelerator Program de kans om hun bedrijf te presenteren aan de verzamelde Nederlandse bedrijfsdelegatie en vertegenwoordigers van Silicon Valley-bedrijven.

Vervolgens krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens een symposium over kunstmatige intelligentie inzicht in de rol die Nederlandse bedrijven spelen bij de ontwikkeling van AI in mobiliteit en zorg.

Donderdag 8 september: Austin

Donderdagochtend markeert het begin van het bezoek van het koninklijk paar aan Texas, waar ze zullen worden ontvangen door gouverneur Greg Abbott in het historische Governor’s Mansion. Deze bijeenkomst staat in het teken van de nauwe economische betrekkingen tussen Nederland en Texas.

Vervolgens zullen de koning en de koningin een ontmoeting hebben met burgemeester Steve Adler in het stadhuis van Austin. Austin loopt voorop op het gebied van mobiliteit en technologische innovatie en is de thuisbasis van bedrijven als NXP, Tesla, Dell en Oracle. Ruim 10 jaar geleden begon de stad met de uitvoering van een ambitieus plan om met behulp van Nederlandse expertise een veilige fietsinfrastructuur te realiseren. Om dit opmerkelijke jubileum te vieren, zal burgemeester Adler een aankondiging doen. Daarna zal hij het koningspaar vergezellen op een korte fietstocht naar de Austin Public Library, geïnspireerd op de Openbare Bibliotheek Amsterdam en MediaTek Mediatheek in Delft.

Na de fietstocht bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima het Capital Factory Innovation Center, waar ze een evenement bijwonen voor lokale startups, technologiebedrijven en investeerders. Vertegenwoordigers van innovatieve Nederlandse bedrijven zullen ook aanwezig zijn om hun ervaringen te delen over het bouwen van een ecosysteem dat ondernemerschap en samenwerking tussen bedrijven bevordert. Austin is een groeiende technologiehub en biedt kansen voor Nederlandse startups en technologiebedrijven.

Een ander centraal thema in dit onderdeel van het programma is gezondheid. ‘s Middags woont het koninklijk paar een seminar bij over innovatie en digitalisering voor de zorg van de toekomst.

Na dit seminar brengt koning Willem-Alexander een bezoek aan Fort Hood, waar al meer dan een kwart eeuw Nederlandse militairen worden opgeleid. Het onderwerp van het bezoek is internationale veiligheid en samenwerking tussen het Nederlandse en Amerikaanse leger. De koning spreekt met Nederlandse en Amerikaanse militairen in een hangar van Nederlandse Chinook- en Apache-helikopters.

Tegelijkertijd zal koningin Máxima een bezoek brengen aan de Hogg Foundation in het Kerr Community Center in Bastrop County. De Stichting bevordert de geestelijke gezondheid en veerkracht en ondersteunt geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg in het dagelijks leven. Koningin Máxima gaat met jongeren en artsen in gesprek over initiatieven die kinderen, jongeren en hun gezinnen ondersteunen en weerbaarder maken bij psychische problemen.

De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het voetbalteam van Austin. In Texas speelt sport een grote rol in de samenwerking tussen innovatiecentra en Nederlandse hightech- en sportorganisaties. Austin Football Club heeft ook geprofiteerd van een Nederlandse innovatie: slimme verlichting om gras te laten groeien. De koning en koningin maken een rondleiding door het stadion en ontmoeten de eigenaren, onder wie de Nederlander Marius Haas, tevens honorair consul in Austin. Ook gaan ze in gesprek met de coaches, de Nederlander Danny Heusen en het jeugdteam die deze zomer op trainingskamp in Nederland gaan. Na de stadiontour is er een diner met Nederlandse en Amerikaanse gasten, waarbij koning Willem-Alexander het woord zal voeren. De focus van het diner ligt op samenwerking tussen het Nederlandse en Texaanse bedrijfsleven.

Vrijdag 9 september: Houston

Het zal de laatste dag van het bezoek in Houston zijn. Hier ontvangt burgemeester Sylvester Turner het koninklijk paar. Net als Nederland heeft Texas te maken met de effecten van een stijgende zeespiegel en steeds barre weersomstandigheden. In 2017 richtte orkaan Harvey ernstige schade aan. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima sluiten de ochtend af als deelnemers aan een rondetafelgesprek over manieren om de stad te beschermen tegen overstromingen. Nederlandse bedrijven kunnen hier met hun kennis en ervaring een bijdrage aan leveren. Vervolgens maakt het koninklijk paar een korte boottocht over de Buffalo Bayou Waterway waar ze inzicht krijgen in de maatregelen die Houston heeft genomen om de waterkeringen te verbeteren. De boottocht eindigt bij de Cistern, een voormalig ondergronds stuwmeer in Buffalo Bayou Park.

In de middag zal Koning Willem-Alexander verschillende rondetafelgesprekken bijwonen waar deelnemers hun ervaringen delen met kustverdediging en het gebruik van haveninfrastructuur om de energietransmissie te verbeteren, bijvoorbeeld door het afvangen en opslaan van waterstof en koolstof. Er zijn veel belangrijke overeenkomsten tussen Nederland en Texas wat betreft de energietransitie. Rotterdam en Houston zijn bijvoorbeeld zowel havens als knooppunten in de energiesector.

Koningin Maxima trapt de middag af met een informele lunch met Nederlandse en Texaanse vrouwelijke modellen uit het bedrijfsleven en de politiek. De lunch, die plaatsvindt in de bestuurskamer van het Texas Medical Center, staat in het teken van leiderschap en diversiteit. Vervolgens maakt koningin Máxima een rondleiding door het Innovation Center van het Texas Medical Center. De omvang van het medisch centrum en het aantal aangeboden behandelingen leiden tot kansen voor Nederlandse instellingen en bedrijven om te participeren in de innovatie en digitalisering van de toekomstige zorg. Koningin Máxima brengt vervolgens een bezoek aan het MD Anderson Cancer Center, waar ze meer te weten komt over innovatieve kankerbehandelingen. Ook krijgt ze een rondleiding op de kinderafdeling.

Het werkbezoek wordt afgesloten met een receptie in het Museum of Fine Arts, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Amerikaanse en Nederlandse bedrijven in Texas. Koning Willem-Alexander zal een korte toespraak houden.

  • Een Nederlands koningspaar op werkbezoek aan Californië en Texas